ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антонович Володимир Боніфатійович

18.02.1834- 08.03.1908

Місце народження: с. Махнівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

Закінчив 1855 мед. та 1860 іст.-філол. ф-ти ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата. 1862–63 та 1864–65 викладав заг. історію у Київ. Володимир. кадет. корпусі. 1863–80 гол. ред. Тимчасової комісії з розгляду давніх актів при Київ., Подільськ. і Волин. ген.-губ. Друкував у працях комісії свої твори, редагував окремі томи видань. Всього опублікував у виданнях комісії декілька тисяч документів, об’єднаних у 9 т. «Архива Юго-Западной России», 8 з яких містять його вступні монографії. В ун-ті св. Володимира: 1870 доц., з 29.05.1878 ордин. проф., з 29.05.1895 засл. ордин. проф. по каф. рос. історії. 1880–83 декан іст.-філол. ф-ту. Читав курси «Історія Русі в домонгольський період», «Історія південно-західної Русі», «Джерела до західно-руської історії». Упродовж 30 років очолював каф. рос. історії; припинив викладання лише на початку ХХ ст. Завідував мюнц-каб. та музеєм старожитностей (з 1878). Магіст. дис. «Последние времена казачества на правой стороне Днепра по актам с 1679 по 1716 г.» (18.02.1870), докт. дис. «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого кн. Ольгерда» (19.05.1878). Сфера наук. інтересів: історія козацького та гайдамацького рухів, історія Литовської держави, археологія, етнографія, іст. географія, археогр. України. Серед учнів М.С.Грушевський, Д.І.Багалій, І.М.Каманін, В.Ю.Данилевич, М.В.Довнар-Запольський, В.Г.Ляскоронський, Ф.К.Вовк та ін. Чл.-кор. Петербурзької АН за розрядом іст.-політ. наук (29.12.1901). Чл. ІІ археол. з’їзду (1871), IV археол. з’їзду (1877) – депутат від ун-ту св. Володимира. Чл. РГТ (1873), дійсн. чл. Москов. археол. тов-ва (1874), церковно-археол. тов-ва при КДА (1874), Київ. юрид. тов-ва, Одес. тов-ва історії та старожитностей (1874), чл.-співзасн. іст. тов-ва Нестора-літописця. Друкувався в УИ, «Трудах ИРГО», «Киевской старине», «Киевлянине», «Киевских губ. ведомостях», «Записках Пд-Зх відділу РГТ», ЧИОНЛ. Дійсн. статський радник. Кавалер орденів св. Станіслава І ст. (1903), св. Володимира ІІІ ст. (1882), св. Анни ІІ ст. (1874). Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Осн. праці: Твори. Повне видання. Т.1. К., 1932; Байки про часи козацькі на Україні. К., 1991; Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. К., 1883; Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори В. Б. Антоновича / Упорядник О. Тодійчук, В. Ульяновський. К., 1995. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Довнар-Запольский М.В. Из истории общественных движений в России. К., 1910; Данилевич В.Е. В. Б. Антонович, как професcор // ЧИОНЛ. 1909. Кн. 21. Вып. 1–2; Багалій Д. Матеріали до біографії В. Б. Антоновича (з приводу двадцятої річниці з дня його смерті). К., 1929; Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: У 3-х кн. Кн. 1. К., 1997; Ульяновський В. І., Короткий В. А. Володимир Антонович: образ на тлі епохи. К., 1997; Харченко В. Етнічна антропологія в науковій концепції В.Б.Антоновича // Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича. 11–12 грудня 1995 р. м. Київ: Доповіді та матеріали. К., 1996; Його ж. Володимир Антонович у 1864–1884 рр.: трансформація ідейно-тактичних засад і початки політики // Просемінарій. Медієвістика. Історія церкви, науки і культури. К., 2000; Губицький Л.В. Антонович Володимир Боніфатійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К. 2005. Арх.: ДAК, Ф.16, оп.465, спр.4767; ЦДІАУК, Ф.473, 442, 317; ІР. НБУВ. Ф.164, І, ІІ, ІІІ; Рос. держ. іст. архів, С.-Петерб., Ф.1286. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи