ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Буцик Андрій Калістратович

04.07.1906- 25.12.1984

Місце народження: с. Вишняки Хорольського повіту, тепер Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Навчався в Сорочин. пед. технікумі (1928). Працював дир. семирічної школи в м. Миргороді, викладав соц.-екон. дисципліни в Хорол. технікумі сільської механізації. Закінчив Київ. ун-т 1935, асп-ру 1941. Працював пропагандистом на різних підприємствах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1948 старш. викл., з 1949 доц., з 1968 проф. каф. історії СРСР дожовтневого періоду. Декан іст. ф-ту (1952–54). Читав нормат. курс історії Росії другої пол. ХVIII – першої пол. ХIХ ст. та спецкурси «Рух декабристів», «Суспільно-політичний рух Росії в першій половині ХІХ ст.». Лекції були змістовні і ґрунтовні, лектор користувався заслуженою шаною у студ. та колег. Практичні заняття проводилися у формі гострих дискусій, емоційно. Досліджував соц.-екон., сусп. проблеми історії України і Росії. Канд. дис. «Крестьянское движение на Киевщине в революции 1905–1907 гг.» (1947). Учасник ВВв. Захищав м. Київ. Нагороджений 5–ма медалями. Автор 44 наук. праць, посібників для студ. іст. ф-тів. Осн. праці: Вітчизняна війна 1812 року і крах Наполеонівської імперії. К., 1959; Петрашевці. К., 1962; Суспільно-політичний рух в Росії у 30–50 роках ХІХ ст. К., 1964; Селяни і селянський пролетаріат Київщини в третій революції. К., 1976. Л-ра: Литвин О.К., Мордвінцев В.М. Вітчизняна історія у Київському університеті // Вісник Київського університету. К., 1984. Вип. 26; Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». К., 2004. Вип. 2, част. 2; Казьмирчук Г.Д. Буцик Андрій Калістратович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Казьмирчук Г. А.К.Буцик // Проблеми історії та історіографії України. К., 2006; Казьмирчук Г. Погляди професора А.К.Буцика на рух декабристів // Проблеми історії та історіографії України. К., 2006; Гусєв В.І. Слово про вчителя // Там само; Орлова Т.В. Із спогадів про професора Буцика А.К. // Там само. Арх.: Архів КНУТШ. 1979. Спр 10а–пвс.

Автор: Г. Д. Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи