ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Домбровський Василь Федорович

01.01.1810- 26.05.1846

Місце народження: м. Гомель .
Наукове звання: екстраординарний професор російської історії.

Після закінчення Ніжин. гімназії вищих наук князя Безбородька (1831) викл. у гімназіях Ніжина, Києва. З січня 1838 ад’юнкт, 1840 екстраордин. проф. новоствореної каф. рос. історії ун-ту св. Володимира. 1838 подав на розгляд Ради ф-ту дис. дослідження «Об отличительном характере истории Московского государства» на ступінь д-ра загальної словесності. Відбувся диспут, але наук. ступінь не був присуджений. В ун-ті впродовж 1838–45 викладав курс рос. історії від вступу на престол дому Романових до Катерини ІІ; політекономії, рос. старожитності на іст.-філол. ф-ті та в Ін-ті шляхетних дівчат. Широкою популярністю користувались серед населення його публічні лекції з історії. Чл. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, один з 4-х її співзасн. (1843). Ред. Іст. відділу «Памятников, издаваемых Временной комиссией для разбора древних актов» (1843–44). Чл. Копенгагенського королівського тов-ва північних антикварів (1844). Кавалер ордену св. Станіслава ІІІ ст. Похований на погості Сретенської церкви (м. Київ), 1930 церкву знищено, ліквідовано поховання. Автор 7 наук. праць. Осн. праці: О влиянии Греции на развитие гражданственности древней Руси. // ЖМНП, 1840, ч.29; Письмо Иоанна Кобенцеля о России ХУІ в. // ЖМНП. 1842. Ч. 35. №. 11; О Кременецком замке // Киевлянин. М., 1850. Кн. 3; Очерк города Чернигова и его области в древнее и новое время. К., 1846. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Журба О.І., Ковальський М.П. Значення діяльності В.Ф.Домбровського у становленні Київ. археографічної комісії // Вісник КДУ. Іст. науки. 1989. Вип.31; Коваль О. В. Ф. Домбровський. / Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. К., 1999; Шевченко Л.В. Домбровський Василь Федорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Л. В. Шевченко, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи