ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голубовський Петро Васильович

16.06.1857- 18.03.1907

Місце народження: м. Мінусінськ Тобольської губернії, тепер Красноярський край, РФ.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1881 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. Учителював 1884–85 у Нижегородській жін. гімназії, 1885–86 Роменському реальному училищі Полтав. губ., 1886–96 І-й Київ. гімназії. В ун-ті св. Володимира з 1886 приват-доц. по каф. рос. історії. 1886 розпочав читати спец. курс за руськими літописами, читав давній період рос. історії до кінця XVI ст. Екстраордин. (1895), ордин. проф. (1898) по каф. рос. історії. Викладав також на Київ. ВЖК. Магістер. дис. «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XIV веков» (1884), докт. дис. «История Смоленской земли до начала XV в.» (24.03.1895). До кола наук. інтересів належали історія Русі, джерелознавство, палеографія, археографія, номади періоду Київ. Русі. Дійсн. чл. Моск. археол. тов-ва (1899). Друкувався в УИ, «Живописной России», «Историческом вестнике», «Киевской Старине» та ін.

Осн. праці: Хроника Дитмара, как источник для русской истории //УИ. 1878. №9; История Северской земли до половины XIV ст. К., 1881; Известие Ибн-Фодлана о руссах // УИ. 1882. №6; О начале русской письменности. Вступ. лекция, читанная 15 сент. 1895 года // УИ. 1895. №11; Лекции по древнейшей русской истории. К., 1904.

Л-ра:
Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864–1914) / Под ред. М.С.Уваровой, И.А.Бородина. Т.2: Биографический словарь членов общества. М., 1915; С.И.Михальченко. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). М.-Брянск, 1997; РЕІУ: В 4-х т. Т.1. К., 1969; Губицький Л.В. Голубовський Петро Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи