ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горобець Віктор Миколайович

01.07.1964

Місце народження: с. Бичева Любарського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1990 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1997–98 стажувався в Ягеллон. та Варшав. ун-тах (Польща). З 1990 працював в Ін-ті історії України НАН України. У Київ. ун-ті: з 2003 на посаді проф.; проф. (2005) каф. історії Росії. Читає спец. курси «Укр. політика уряду Петра І», «Укр. землі в складі Рос. держави, друга пол. XVII – початок XVIII ст.», «Методика і методологія наук.-досл. роботи». Канд. дис. «Малоросійська колегія та реформа державного устрою України: 1722–1727 рр.» (наук. кер. акад. НАН України В.А. Смолій) (1993), докт. дис. «Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Російською державою та Річчю Посполитою (1654–1665)» (2002). Досліджує методол. та прикладні проблеми соц. історії, трансформацію політ. культури ранньомодерної Європи тощо. Президентський стипендіат (1997–98). Відповід. ред. альманаху соц. історії «Соціум», чл. ред. колегій низки збірників наук. праць і часописів. Чл. спец. вч. ради Д 26.001.01. Засл. діяч науки і техніки України (2009). Автор бл. 300 наук. праць, у т. ч. понад 10 індивідуал. і колектив. монографій. Осн. праці: Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. К., 1995; Білорусь козацька: полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь (1655–1659). К., 1998; Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. К., 1998; Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). К., 2000; Україна в роки реформ Петра І. К., 2000; Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–1665. К., 2001; Важкий шлях: Історія України в прозових творах та документах (перша половина 18 ст.). К., 2002; Україна і Росія в історичній ретроспективі: Українські проекти в Російській імперії. К., 2004. Т.1. (у співавт.). Л-ра: Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. К, 1998; Стельмах С.П. Горобець Віктор Миколайович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: С.П. Стельмах

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи