ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іконников Володимир Степанович

21.12.1841- 26.11.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор, академік УАН.

Закінчив 1865 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У 1866–67 приват-доц. по каф. рос. історії Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (23.02.1868), екстраордин. (09.10.1870), ордин. (05.11.1871), заслуж. (1892) проф. по каф. рос. історії. 1870–72 зав. нумізмат. каб. Упродовж 1877–80 та 1883–87 декан іст.-філол. ф-ту. Читав курси лекцій з москов. та нового (ХVІІІ ст.) періодів історії Росії, історії Новгород. республіки, курс історіографії. На пропозицію І. на іст.-філол. ф-ті були введені обов’язкові курси лекцій зі статистики та політекономії. Магіст. дис. «Максим Грек» (1867), докт. дис. «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (1869). Наук. роботи І. присвячені питанням культ. та політ. історії Москов. Русі XVIII–XIX ст. Осн. наук. праці стосуються рос. історіографії. І. виступив наук. ред. та упорядником фундаментальних праць з історії ун-ту св. Володимира: біографічного словника проф. та викл. ун-ту та іст.-статистичних записок ун-ту, які досі є неоціненним джерелом для дослідження київ. наук. життя ХІХ ст. Гол. ред. УИ (1873–1913), ЧИОНЛ (1874–77), голова Бібліотечної комісії при ун-ті (1889–1904). Чл.-засн. та голова Іст. тов-ва Нестора-літописця (1874–77, 1893–95), чл. Попечительної ради Київ. учб. округу (1871–87), зав. Київ. ВЖК (1881–89), чл. Ради Колегії Павла Галагана, голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, голова відділу Київ. тов-ва старожитностей та мистецтва. Делегат археол. з’їздів до С.-Петерб., Казані, Тифлісу (Тбілісі). Чл. Москов. археол. тов-ва (1878), чл. імп. тов-ва любителів природознавства, антропології та етнографії при Москов. ун-ті (1878), дійсн. чл. імп. тов-ва історії та рос. старожитностей при Москов. ун-ті (1883), чл.-зазнов. Тов-ва рос. писемності в Києві (1882), чл. Слов’янського благодійного тов-ва (1882), почесн. чл. Тов-ва історії та старожитностей Прибалтійських губ. (1911), бібліограф. тов-в при Москов. та Новоросійськ. ун-тах (1912), Чернігів. (1897), Полтав. (1905), Вітебськ. (1909) та ін. арх. комісій. Чл.-кор. (29.12.1893), акад. Петербурзької АН (1914), акад. УАН (1921). Почесн. чл. Юр’їв. (1902), Харків. (1906), Київ. (1908), С.-Петерб. (1913) ун-тів, КДА (1902), Москов. археол. ін-ту. Чл. (1890) та голова Комісії для розбору давніх актів (1918–21). Дійсн. статський радник. Нагороджений орденами св. Станіслава І ст., св. Володимира ІІІ ст., св. Анни І ст. Похований на Щекавицькому кладовищі у родинному склепі (м. Київ). Автор 716 наук. праць. Друкувався в УИ, ЧИОНЛ, «Русской старине», «Военно-историческом вестнике» та ін. Осн. праці: Русские общественные деятели XVI в. К., 1866; Общий взгляд на развитие науки русской истории // УИ. 1868. №10; Скептическая школа в русской историографии и ее противники: I. М.Т.Каченовский и его последователи // УИ. К., 1871. № 9, ІІ. Н.А.Полевой // УИ. 1871. №10; Граф Н. С. Мордвинов. СПб., 1873; Время Екатерины ІІ. В 2-х тт. К., 1881–1882; Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Историко-статистические записки об учебных и учебно-вспомогательных учреждениях императорского университета св. Владимира. 1834–1884 / под ред. ординарного профессора В.С.Иконникова. К., 1884; Опыт русской историографии. Т.1 (ч.1-2). Т.2. (ч.1-2). К., 1891–1908; Автобиография / Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905). Харьков, 1908; Автобиография / Материалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. Ч. 2. Пг. 1917. Літ: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. Спб., 1910. Т.2; Список трудов профессора В.С.Иконникова и биографический очерк // УИ. 1914. №1; Библиография русской библиографии по истории СССР. М., 1957; Войцехівська І.Н. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. К., 1998; Їі ж. Володимир Іконников: джерелознавчі студії. К., 1999; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ІР НБУВ. Ф.46, І, ІІІ; ЦДІА м. Києва. Ф.849. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи