ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Костомаров Микола Іванович

16.05.1817- 19.03.1885

Місце народження: с. Юрасівка, тепер Ольховський район Воронезької області, РФ.
Науковий ступінь: ад’юнкт-професор.
Наукове звання: доктор історії.

Закінчив 1836 іст.-філол. ф-т Харків. ун-ту. 1837 поступив на військ. службу в Кінбурнзький драгунський полк, де почав вивчати архів козацького Острозького полку. 1840 склав магіст. екзамен. Протягом 1844–45 учителював у гімназіях Рівного і Києва. В ун-ті св. Володимира 1846–47: ад’юнкт-проф. по каф. рос. історії, читав курс рос. історії. Згодом лекції К. набули широкої популярності серед студ. У наук. студіях К. зосереджувався на україністиці. Магістер. дис. «Об историческом значении русской народной поэзии» (12.01.1844). Докт. ступінь присуджена радою ун-ту 10.04.1864 «без предоставления и защещения» дисертації. 1847 за участь у Кирило-Мефодіївському братстві засуджений до року ув’язнення в казематі Петропавловської фортеці та до заслання у В’ятку, пізніше заміненого засланням до Саратова, де служив чиновником у губ. статист. комітеті. 1857 з дозволу уряду переїхав до С.-Петерб. Проф. С.-Петерб. ун-ту (1859–62). Наприкінці 1830-х працював в галузі перекладу, в 1840-х вперше виступив як літ. критик. Один з організаторів журналу «Основа» (1861–62), чл.-ред. археографічної комісії. Дійсн. чл. Музею старожитностей і Віденської археогр. комісії та ін. наук. інституцій. Нагороджений золотими медалями Петербурзької АН (1861, 1872), орденом Станіслава І ст. (1880), дійсн. статський радник. До кола наук. інтересів належали історія України та Росії, українська етнографія, фольклористика. Чл.-кор. Петербурзької АН (29.12.1875). Чл. археогр. комісії при мін-ві нар. освіти, дійсн. чл. РГТ, рос. іст. тов-ва, С.-Петерб. та Москов. археол. тов-в, Москов. тов-ва історії та старожитностей; ред. «Актов, относящихся к истории Южной и Западной России». Друкувався в «Основе», «Отечественных записках», «Современнике», «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Киевской старине» та ін. Літ. твори підписував псевдонімом «Ієремій Галка». Автор понад 100 наук. праць. По смерті вченого уся його наук. б-ка, що налічувала 1425 назв книжок різними мовами та 29 рукописів була передана до б-ки ун-ту св. Володимира. Осн. праці: Автобиография. М., 1922; Твори. В 2-х т. К., 1967; Закон Божий (Книга буття українського народу). К., 1991; Бунт Стеньки Разина: Исторические монографии и исследования. М., 1994. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Записка Н.И.Костомарова об его ученых трудах, составленная в 1870 г. // Русская мысль. 1885. № 6; Белозерская Н. А. Николай Иванович Костомаров в 1857-1875 гг. Воспоминания. М., 1886; Беренштам В. Л. Воспоминания о последних годах жизни Н. И. Костомарова // КС. 1885. Т. 12. №6; Барсуков Н. П. Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. СПб., 1898; Полухін Л.К. Формування історичних поглядів M.I. Костомарова. К., 1959; Смолий В.; Пинчук Ю.; Аббасов А. и др. Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885). К.; Донецк, 2001; Губіцький Є.В. Костомаров Микола Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ІР НБУР. Ф.ХХІІ, І. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи