ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Котов Віктор Никифорович

08.04.1912- 23.02.2001

Місце народження: м. Одеса.

Закінчив 1938 історичний ф-т, 1941 асп-ру Київ. ун-ту. Працював асист. Ін-ту історії АН УРСР. 1942 в. о. проф. каф. історії СРСР. З 1945 працював в АН УРСР і одночасно займав посаду доц. каф. історії СРСР Київ. ун-ту (1945–69), з 1969 зав. каф. Канд. дис. « Украина в завоевательных планах Наполеона І» (1945), докт. дис. «В.І. Ленін – основоположник радянської історичної науки» (1971). Викладав історію ХІХ ст., курс рос. історіографії та ряд спец. курсів. Читав лекції у Братислав., Лейпціг. та Сімферопол. ун-тах. Роботи розкривають актуальні проблеми історії України та Росії, зокрема України в планах Наполеона, діяльність революціонерів-демократів у ХІХ ст. К. – один із провідних історіографів СРСР. Опублікував навч. посібники з історіографії історії СРСР, проаналізував внесок К. Маркса і Ф. Енгельса в розвиток світової цивілізації, погляди В.Г. Белінського, О.С. Пушкіна на розвиток іст. науки. Секретар партбюро ф-ту. Учасник ВВв. Нагороджений орденами: Червоної Зірки, двома орденами Вітчизняної війни ІІ ст. та 7 медалями. Капітан. Автор бл. 60 наук., публіц. та метод. праць. Осн. праці: К. Маркс і Ф. Енгельс про Росію і їх зв’язки з російськими революціонерами. К., 1962; Историография истории СССР (1917–1934). К., 1966; К. Маркс і Росія. К., 1971; Введение в изучение истории. К., 1982. Л-ра: Литвин О.К., Мордвінцев В.М. Вітчизняна історія у Київському університеті // Вісник КДУ. Історичні науки. 1984. Вип.26; Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Казьмирчук Г. Віктор Никифорович Котов // Соціальна історія. 2006. Вип.1.; Казьмирчук Г. Віктор Никифорович Котов // Проблеми історії та історіографії України. К., 2007; Мінгазутдінов А.Ф. Згадуючи вчителя (до 95-річчя від дня народження В.Н.Котова) // Соціальна історія. 2007. Вип.2. Архів: Архів КНУТШ. 1987. Спр. 58а-пвс; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета Котова В.Н. 

Автор: В.М.Мордвінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи