ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курц Борис Григорович

24.06.1885

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: доцент російської історії.

Закінчив 1910 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Входив до студ. семінару М.В.Довнар-Запольського, за студ. роботу «Русско-китайская торговля в ХVІІІ» отримав 1909 золоту медаль. Дипломна робота «Политические и торговые отношения России с Китаем в ХVІІІ в.» також здобула золоту медаль. Чл. історико-етнографічного гуртка М.В. Довнар-Запольського. Залишений для підготовки до проф. звання по каф. рос. історії (1910–13). У Київ. ун-ті 1914–24 доц. по каф. рос. історії. Проф. Київ. комерц. ін-ту (1917–20), КІНГу (1920–27), Київ. археол. ін-ту (1918–24). Співпрацював з Київською філією Всеукр. наук. асоціації сходознавців (1925–30), співроб. Комісії для дослідів з історії Близького сходу та Візантії при ВУАН (1930–34). Магістр історії (1919). Працював у москов. і швед. архівах. Одночасно вивчав діяльність Земських соборів в аспекті поєднання монархічного та виборного елементів у рос. державності, досліджував історію торговельних відносин Росії з ін. країнами. Засновник напрямку торговельно-екон. досліджень рос.-кит. відносин ХVІ–ХVШ ст. Перший історіограф укр. сходознавства. Заарештований 1937. Ймовірно, загинув на засланні. Осн. праці: Земские соборы. К., 1912; Донесения Родеса и архангельско-балтийский вопрос в половине XVII в. // ЖМНП. 1912. № 3; Состояние России в 1650-1655 гг. по донесению Родеса. М., 1914; Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича // Сборник студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете св. Владимира. 1915. Вып.6; Колониальная политика России и Китая в ХVII-ХVIII вв. // Новый Восток. 1927. № 19; Русско-китайские сношения в ХVI, ХVII и ХVIII вв. Харьков, 1929; Звістки чужоземців як історичне джерело // ЗІФВ ВУАН. К., 1928. Кн. ХІХ; Як повстала державна караванна (валкова) торгівля Росії з Китаєм у ХVІІ віці // ЗІФВ ВУАН. К., 1929. Кн. ХХІ-ХХІІ; Занепад російсько-китайської торговельної монополії в ІІ пол. ХУШ в. // ЗІФВ ВУАН. К., 1929. Кн. ХХV; Зовнішня торгова монополія Росії з Китаєм у XVII-XVIII ст. // Східнй світ. 2003. №2. Л-ра: Никифоров В.Н. Советские историки о проблемах Китая. М., 1970; Кіктенко В.О. Борис Курц і становлення української синології // Сходознавство. 1997. № 1; Кіктенко В.О. Нарис з історії українського китаєзнавства (XVIII – перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи). К., 2002; Верба І.В. Курц Борис Григорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.3500, 4792; ІР НБУ НАН України. Ф. Х. од. зб.17613, 17614, 14635, 22885, 22886.

Автор: І.В.Верба, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи