ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лашнюков Іван Васильович

30.03.1823- 25.10.1869

Місце народження: м. Сосниця, Чернігівської області.
Науковий ступінь: магістр історії.
Наукове звання: доцент.

Навчався в Чернігів. дух. семінарії, Ліцеї кн. Безбородька. Закінчив 1851 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Учень П.В.Павлова, слухав лекції В.Я.Шульгина, І.В.Вернадського. В студ. роки Л. привернув увагу викладачів своїм твором «О причинах усобиц между русскими князьями и о влиянии их на современное общество в период времени от Рюрика до Ивана Калиты и Гедимина», за який виборов золоту медаль. Викл. словесності 2-ї Одес. гімназії (1851), рос. історії і статистики в Ліцеї кн. Безбородька (1853–58), проф. рос. історії Ніжин. ліцею (1854). В ун-ті св. Волоимира 28.02.1868 – 25.10. 1869 доц. по каф. рос. історії, читав курс лекцій з історії Росії 1462–1613. У київ. період написав свої осн. наук. праці. Лекції Л. мали величезний успіх серед студ., однак його викладання тривало недовго, 1869 за станом здоров’я вийшов у відставку. Магіст. дис. «Об историческом значении княжения Владимира Мономаха» (20.10.1854). Розробляв питання методології історії, історіографії, джерелознавства, філософії історії. Л. розумів відмінність джерелознавчого та історіогр. підходу до іст. пам’ятки, у наук. пошуках ставив питання про нац. характер історіографії. Визначав проблему періодизації історії рос. іст. науки. Статський радник. Друкувався у «Вестнике Юго-Западной России», «Черниговском листке», «Санкт-Петербургских ведомостях», ЖМНП, УИ. Осн. праці: О международных и общественных отношениях в древнейший период нашей истории от призвания варяго-руссов до смерти Ярослава. К., 1856; Пособие к изучению русской истории критическим методом. К., 1870, вып.1; Лекции по русской истории и историографии // УИ. 1869, №8; 1871, №5,6,7; 1872, № 4,5,6,9; Очерки русской историографии и истории. К., 1872; Пособие к изучению русской истории критическим методом. К., 1874; Владимир Мономах и его время // УИ. 1873. №11. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Киреева Р.А. Из истории изучения отечественной историографии (Некоторые особенности «Очерков русской историографии») // Проблемы истории общественного движения и историграфии. М., 1971; Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины ХЫХ века до 1917 года. М., 1983; Тарасенко О.А. Киевский университет в середине XIX ст.: (И.В. Лашнюков – выдающийся историк и преподаватель) / Киев. ун-т. К., 1994 (депонований рукопис); Тарасенко О.О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки в Київському університеті. К., 1995; Стельмах С.П. Історична думка в Україні в ХІХ – початку ХХ століття. К., 1997; Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореф. дис. кандидат історичних наук. К., 2000; Майданович І.І., Левінець Р.П. Лашнюков Іван Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи