ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ляпіна Олена Валеріївна

17.07.1976

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1998 історичнй ф-т, 2001 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001: асист. каф. історії Росії. Канд. дис. «Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 – 1933 роках: напрями і тенденції розвитку» (2002). Коло наук. інтересів: історія Київ. ун-ту, розвиток освітньої системи України І пол. ХХ ст., культ. процеси в Російській імперії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Бере участь в громадському житті ф-ту: 2001, 2003 чл. оргкомітету по підготовці наук. конференцій. Керівник пед. практики студ. каф. історії Росії. Осн. праці: Репресії радянської влади проти істориків Київського університету (1918-1935) // Вісник КНУТШ. Історія. 1999. Вип. 42 (у співавт); Історія Києва у висвітленні дослідників 20–30-х рр. // Вісник КНУТШ. Історія. 2000. Вип. 49; Декабристи в України чи українські декабристи: історіографія проблеми // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ІІІ. К., 2001; Політизація історичної науки та освіти в Україні в 20 – 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Київського інституту народної освіти) // Історія та історіографія в Європі. 2003. №1-2; Проблеми загальної історії у працях вчених Київського університету (1917 – сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 10. У 2-х част. К., 2003. Част. 2; Утвердження Росії на Кавказі (середина ХІІ – перша половина ХІХ ст.): Навч. Посібник. К., 2009; Нариси з історії Київського університету: Навчальний посібник для студентів історичного факультету. К., 2009 (у співавт.); Інститути народної освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): порівняльний аспект // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 6; Студенти міста Києва у 1920-ті рр. // Соціальна історія: Наук. збірник. К., 2009. Вип. V. 

Автор: В.М.Мордвінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи