ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ляскоронський Василь Григорович

05.01.1860- 01.01.1928

Місце народження: м. Золотоноша, тепер Полтавcька область.
Науковий ступінь: магістр російської історії.
Наукове звання: приват-доцент.

Закінчив 1885 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У 1885–91 викладав історію в приватних навч. закладах, а також історію та географію в 3-й Київ. гімназії. У 1899 через негативні відгуки проф. Т.Д.Флоринського та В.С.Іконникова не зміг обійняти посаду на іст-філол. ф-ті ун-ту св. Володимира. Працював чл. Арх. комісії при Київ. губ. правлінні. 1903– 07 приват-доц. Москов. Ун-ту. В ун-ті св. Володимира: 1907–09 приват-доц. по каф. рос. історії. 1909– 22 екстраордин. проф. рос. історії Ніжин. Іст.-філол. ін-ту. Одночасно з 1916 лектор франц. Мови в Ніжин. Іст.-філол. ін-ті, проф. рос. історії Ніжин. ВЖК. З 1922 викладав нумізматику на наук.-досл. каф. мистецтвознавства в Київ. археол. ін-ті. Викладав курс географії та нумізматики в Ін-ті Зовн. Зносин. Останні роки життя обіймав посаду зав. нумізмат. Відділу Лаврського музею («Лаврський музейний городок»). Магіст. дис. «История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст.» (23.05.1897). Проводив археол. розкопки Золотих воріт Києва, Флорівської гори, Вишгорода. Дійсн. чл. іст. тов-ва Нестора-літописця (1891), чл. Ісландського іст. тов-ва. Позаштат. співроб. Фольклорно-етногр. Комісії ВУАН (1924), чл. ВУАК (1925– 27), чл.-співроб. археол. секції мистецького відділу Ін-ту укр. наук. мови (1926). Осн. праці: История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст. К., 1897, 1903; Городища, курганы и длинные (змеевые) валы по течению рек Псла и Воркслы / Труды ХІІІ археологического съезда в Екатеринославе, в 1905 г. 1907. Т.1; К вопросу о курганах-городищах-майданах / Там само; К вопросу о битве князя Витовта с татарами на реке Ворскле в 1399 году // ЖМНП. 1908. №7. Отд.2; Римські монети, які знайдено на території м. Києва. К., 1927. Л-ра: Ляскоронский Василий Григорьевич // Историко-филологический институт кн. Безбородка в Нежине 1901-1912. Преподаватели и воспитанники. Нежин, 1913; Мельник-Антонович К.М. В.Г.Ляскоронський // ЗІФВ ВУАН. К., 1929. Кн.24; Ситник О.М. Василь Григорович Ляскоронський // УІЖ. 1990. №2; Викладачі Ніжинської вищої школи 1820-1920. Біобліографічний покажчик. Ніжин, 1998. Ч.1.; Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореф. дис. кандидат історичних наук. К., 2000; Левінець Р.П., Тіщенко І.І. Ляскоронський Василь Григорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ІР НБУВ. Ф. 90, І, ІІІ; ДАК. Ф. 16. Оп.465. Спр. 4797; Архів Нац. Музею історії України. Ф.5. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи