ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Литвин Ольга Кузьмівна

18.10.1933

Місце народження: с. Жуківка Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1971 асп-ру каф. історії СРСР (дожовтневого періоду) історичного ф-ту Київ. ун-ту. Вчителювала в школах м. Києва. У Київ. ун-ті 1971-94: з 1971 асист., з 1974 старш. викл., з 1976 доц. каф. історії СРСР (дожовтневого періоду). Читала лекції з курсу методики викладання іторії в школі, історії СРСР ХІХ ст., вела спец. курси. Канд. дис. «Советы Украины в конце 1917 – начале 1918 гг.» (1971). Осн. наук. діяльність спрямована на дослідження декабристського руху в Росії, а також вивчення питань радянізації України. Осн. парці: Рух декабристів. Програма спецкурсу історії СРСР для студ. історичного факультету. К., 1977. Створення і діяльність місцевих Рад на Україні (грудень 1917 – березень 1918 рр.) // Вісник КДУ. Серія історія, 1970, № 2; З історії підготовки і проведення ІІ Всеукраїнського з’їзду Рад //УІЖ, 1971, № 5; Ради України в боротьбі за ленінську політику миру в період Брестських переговорів //Питання історії народів СРСР, вип. ІІ, 1971; Дзвін, що розбудив Росію. (До 150-річчя повстання декабристів) // Під прапором ленінізму, 1975, № 22; Другий Всеукраїнський з’їзд Рад // Трибуна лектора 1978. № 3; Вирішення місцевими Радами України продовольчого питання в перші місяці пролетарської диктатури // Вісник КДУ, вип. 20, 1978; Идеи содружества и единения народов в наследии декабристов // Вісник КДУ, вип. 26, 1984. Арх.: Архів КНУТШ. 1994. Спр.69-пвс. 

Автор: В.М.Мордвінцев

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи