ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельничук Олександр Петрович

26.05.1953

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1975 історичний ф-т, 1987 асп-ру, 2003 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (1975–78), асист. (1987–92), доц. (1992–96) каф. заг. історії для гуманіт. ф-тів, доц. каф. історії Росії (з 1996) іст. ф-ту. Викладає курси «Історія Росії», «Масонство в Рос. імперії у XVIII – на початку ХХ ст.», «Монголи в Азії та Європі у ХІІ–XVIII ст.». Канд. дис. «Устная политическая агитация и пропаганда большевиков Украины в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (февраль – октябрь 1917 г.)» (1990). Працює над докт. дис., присвяченою дослідженню громадсько-політ. діяльності та наук. творчості Д.І. Дорошенка. Автор понад 60 публікацій з історії укр. нац.-визвольного руху поч. ХХ ст., історії політ. партій, історіографії, бібліографістики. Осн. праці: Доба Української Центральної Ради в публікаціях Дмитра Дорошенка 1917 – перша половина 1918 р. // Вісник Київського ун-ту. Історія. 2001. Вип. 53; Виявлення невідомих публікацій Д.І.Дорошенка в газеті «Рада» за 1906-1914 рр. //Там само. Вип. 58; Співпраця Д.І.Дорошенка з українським тижневиком «Рідний край» в 1906-1907 роках // Там само. 2002. Вип. 62; Д.І.Дорошенко в українській історіографії 90-х рр. ХХ ст.: здобутки та перспективи дослідження персоналії //Там само. 2002. Вип. 63; Участь Д.І.Дорошенка у виданні щоденної української газети «Громадська думка» // Там само. 2003. Вип. 65; Дмитро Дорошенко та його творча спадщина: біографія та бібліографія. К., 2013. 

Автор: В.М.Мордвінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи