ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович

05.10.1949

Місце народження: м. Беднодем’янівськ, Пензенська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1975 історичний ф-т, 1978 асп-ру при каф. історії СРСР (дожовтневого періоду), 1992 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1978) каф. історії СРСР (дожовтневого періоду), заст. декана іст. ф-ту (1983–89), доц. (1992–95), проф. (2002), зав. каф. історії Росії (з 1995). Розробив і викладає курс: «Палеографія», «Історія Росії», «Історія таємних товариств і сект», «Православ’я в історії народів Східної Європи». Канд. дис. «Социально-экономическое положение и антифеодальная борьба монастырских крестьян Левобережной Украины в 30–80-х годах XVIII в.» (1980), докт. дис. «Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XVIII в.» (2000). Напрямки наук. інтересів: історія Росії ХУІІ–ХІХ ст.; Старообрядницький рух в Україні; історія Церкви, єретичні рухи ХІV–ХV ст.; Соц.-екон. історія в XVII – XУІІІ ст., Реформи в Росії у ХІХ ст. Підготував 1 докт. наук та 16 канд. наук. Чл. спец. вч. ради по захисту канд. і докт. дис. Ін-ту історії НАН України, заст. голови і чл. Вч. Ради по захисту докт. і канд. дис. іст. ф-ту Київ. ун-ту. Заст. голови Експертної Ради ВАКу України з іст. наук (2004–08). Чл. ред. колегії ряду наук. видань з історії, історії науки і техніки. Нагороджений орденом св. Архистратига Михаїла (2006) Преподобного Нестора Літописця ІІІ ст (2009). Відмінник освіти України (2007). Подяка Президента України (27.10.2009) «за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави та зміцнення її незалежності». Нагороджений відзнакою Вч. ради Київ. ун-ту ІІІ ст. (2009). Автор 140 наук. праць. Осн. праці: Російське самодержавство і Українська православна Церква наприкінці XVII – XVIII ст. К., 1997; Государственные налоги и повинности монастырских крестьян левобережной Украины в XVIII в. К., 1998; Російське самодержавство та Київська митрополича кафедра, або як українська православна церква позбулася автокефалії. К., 1999 (у співавт.); Історія України. Навчальний посібник. К., 2002; Всесвітня історія. Навчальний посібник. К., 2012; Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Навчальний посібник. К., 2012; Всесвітня історія. Навчальний посібник. 3-тє вид. К., 2007; Історія України. Навчальний посібник. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Казьмирчук М.Г., Латиш Ю.В. Мордвінцев В’ячеслав Михайлович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Б.М.Гончар

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи