ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубач Михайло Абрамович

20.11.1899- 17.01.1980

Місце народження: с. Чернеча Слобода Ромен. пов. Полтав. губ., тепер Батурин. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1927 іст. відділення Ін-ту Червоної професури у Москві. Працював заст. голови Істпарту України, гол. ред. іст. журналу «Літопис революції» (1923–24), зав. каф. історії Росії пед. ін-ту ім. К. Лібкнехта (1925–27), зав. каф. історії СРСР Харків. Ін-ту марксизму-ленінізму (1928–31), дир. Ін-ту історії партії і Жовтневої революції при ЦК КП(б)У (1929–32), зав. каф. історії партії Ін-ту Червоної професури (1932–33), старш. наук. співроб. Ін-ту історії Комуніст. Академії у Москві (1933–35). На початку 1930-х був одним з критиків схеми укр. історії акад. М. І. Яворського, активним борцем з «яворщиною». 1935 арештований за звинуваченням у троцькізмі, але справу було припинено. Після звільнення зав. каф. історії СРСР Харків. держ. ун-ту (1940–41), викладав історію в Башкирському пед. ін-ті. 1943–56 зав. відділу Ін-ту історії АН УРСР, зав. каф. історії СРСР ВПШ при ЦК КП(б)У, 1944–48 проф. каф. історії СРСР історичного ф-ту Київ. ун-ту за сумісн., читав лекції з історії СРСР ХХ ст. та історіографії. Докт. дис. «Нариси з історії аграрної революції 1917 року на Україні» (1943). Наук. доробок становлять праці, присвячені історії жовтневої революції 1917, громад. війни в Україні, питанням аграрної політики більшовиків, окремим аспектам історіографії, історії України, СРСР та КПРС. Обирався депутатом Харків. міськради (1921–23, 1924–32). Лауреат Держ. премії УРСР (1969). Автор бл. 90 наук. праць. Осн. праці: Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине. К., 1955; Социально-экономические предпосылки социалистической революции. Первый этап социалистического строительства на Украине. М., 1967. Л-ра: УРЕ. К., 1983. Т.9; Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. К., 2000; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1970-71. Спр.107. 

Автор: Ю.В.Латиш, І.І.Майданович

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи