ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серіщев Яків Матвійович

19.08.1930- 22.04.2007

Місце народження: с. Сидоркіно Олексіївського р-ну Білгород. обл. РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1956 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1957–60 на комсомол. роботі; 1960–63 на ред. роботі. У Київ. ун-ті з 1966 асист., 1966 старш. викл., 1970 доц., 1980 доц. каф. історії КПРС іст. ф-ту, 1984 проф., 1985–95 зав. каф. історії СРСР; 1995 проф. каф. історії народів Росії (сучас. назва каф. історії Росії). 1973 в. о. декана підготовчого ф-ту; 1975–77 проректор по навч. роботі зі студ.-іноземцями. 1977–79 працював на Кубі в Гаванському ун-ті. 1981–83 секретар партбюро іст. ф-ту. Канд. дис. «Комсомол Украины – активный помощник партии в коммунистическом воспитании молодежи в период между ХХ и ХХII съездами КПСС» (1965), докт. дис. «Деятельность КПСС по развитию творческой активности молодежи и повышение её роли в коммунистическом воспитании молодежи» (1982). Під час роботи в ун-ті був активним учасником громад.-політ. життя, чл. вченої ради по захисту канд. і докт. дис. Керівн. 25 канд. дис. Засл. працівник народної освіти УРСР (1991). Нагороджений орденом Дружби народів, медалями, почесними знаками та грамотами. Осн. праці: Дружба народов – великое завоевание ленинской национальной политики КПСС. К., 1969 (у співавт.); Молодь – активна сила у боротьбі за комунізм. К., 1975; У боротьбі за комунізм мужніє юність. К., 1961; Деятельность КПСС по развитию творческой активности молодежи и повышению ее роли в коммунистическом стороительстве. К., 1983. Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Архів: Архів КНУТШ. 2000. Спр. 150-пвс. 

Автор: О.В.Вербовий

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи