ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сташевський Євген Дмитрович

21.08.1884- 26.07.1938

Місце народження: с. Зіньків Летичів. пов. Поділ. губ., тепер Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор російської історії.

Закінчив 1908 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Був активним учасником історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. Залишений для підготовки до проф. звання при каф. рос. історії (1909-12). В ун-ті св Володимира приват-доц. з 1912 на каф. рос. історії. Читав курс «Уложение царя Алексея Михайловича», а також проводив практичні заняття по розгляду цього документу зі студ. іст.-філол. ф-ту, «Сельское население и крестьянский вопрос до петровских преобразований». Після виявлення причетності С. до викрадення документів з архівів, 1917 був звільнений з ун-ту. Ректор Київ. комерційного ін-ту (1918). Магіст. дис. «Очерки по истории царствования Михаила Федоровича» (1913). Концепція роботи, побудована на визнанні Філарета провідником політики «диктатури загального блага», була достатньо нетрадиційною, яка не співпадала в той час із загальноприйнятою точкою зору С.Ф. Платонова на перемогу в Смутний час сер. класів. Можлива докторська робота – «Смоленская война 1632-1634. Организация и состояние Московской армии». (Захист 1918?). Після 1920 сфера наук. інтересів вченого різко змінюється. У 1920-і опублікував ряд чисто екон. робіт з цукроварної пром-ті і лише незадовго до смерті повернувся до іст. тематики. Проф.-консультант Ін-ту історії України (1938). Сфера наук. інтересів: рос. історія першої третини 17 ст., екон. історія України 18-19 ст. Репресований. Помер під час допиту. Автор кількох статей зб. «Русская история в очерках и статьях» (К., 1912). Осн. праці: Московский уезд по писцовым книгам 16 века. К., 1908; Пятина 142 года и торгово-промышленные центры Московского государства // ЖМНП. 1912. №4-5; Очерки по истории царствования Михайла Федоровича. Ч.1. Московское общество и государство от царствования Михайла Федоровича до эпохи Смоленской войны. К., 1913; Сільськогосподарський ринок Правобережної України за передреформенної доби. К., 1929; История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в 18 – первой половине 19 в. М., 1908. Л-ра: Веселовский С.Б. О книге Е.Д. Сташевского. СПб., 1913; Бубнов Н.М. Сага о правой профессуре Университета св. Владимира. К., 1917; Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии. М.; Брянск, 1997; Рубльов О. Сташевський Є.Д. // Вчені Інституту історії України: Бібліографічний довідник. К., 1998. Вип.1; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Карпусь Д.О. Діяльність Київ. історико-економічної школи М.В.Довнар-Запольського (1901-1919). Автореф. … кандидат історичних наук. К., 2008. Арх.: ІР НБУВ. Ф.161, І, ІІІ; ЦДАГО України. Ф.263. 

Автор: І.В.Верба

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи