ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стельмах Сергій Петрович

11.03.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1988 історичний ф-т, 1991 асп-ру, 2000 докт-ру Київ. ун-ту. Працював учителем історії у сш та наук. співроб. лаб. методики викладання історії у НДІ педагогіки УРСР. У Київ. ун-ті: асист. (1992), доц. (1996), проф (2006) каф. історії Росії. Розробив лекційні курси «Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.», «Теорія і методологія історії», «ЕОМ в історичних дослідженнях: Інтернет у дослідницькій практиці історика», «Методологія і практика історичного дослідження», «Політична історія сучасної Росії: 1990–2000 рр.». Канд. дис. «Политика самодержавия в области народного образования на Украине в 60–90-х гг. XIX в.» (1991, наук. кер. проф. Я.М. Серіщев), докт. дис. «Історична думка і методологія історії в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)» (2005). Наук. інтереси зосереджені на проблемах історії іст. науки, розвитку теорії і методології історії в Україні, теорет.-метод. новаціях в сучасній заруб. історіографії. 1995 за підтримки фонду Volkswagen-Stiftung проходив наук. стажування в Семінарі східноєвроп. історії ун-ту Кельн [Seminar für Osteuropaeische Geschichte Universitaät zu Koeln] (ФРН) під кер. проф. А.Каппелера. Лауреат ІІІ і IV конкурсу наук. проектів Москов. громадського наук. фонду (1996, 1997). За підтримки фонду «Union der deutschen Akademien der Wissenschaften» проводив наук. дослідження в Семінарі східноєвроп. історії ун-ту Кельн [Seminar für Osteuropäische Geschichte Universität zu Köln] (ФРН) під кер. проф. М.Александера (1998–99). Стипендіат нім. фонду DAAD (Університети Галле і Лейпціг) (2002). Кер. спільного укр.-нім. проекту «Інтернаціональні впливи – національні традиції: українська та німецька історичні науки в 20 столітті». Гол. ред. жур. «Історія та історіографія в Європі». Чл. спец. вч. ради Д 26.001.01. Автор понад 150 наук. статей у вітч. та заруб. виданнях. Осн. праці:Історична думка в Україні в ХІХ – початку ХХ століття. К., 1997; Всесвітня історія. Новий період (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Посіб. для учнів 9 класу. К., 1998. (у співавт.); Всесвітня історія. Новітній період. 1900-1945 рр. Посіб. для учнів 10 класу. К., 1998 (у співавт.); Всесвітня історія. Новітній період. 1945-1997 рр. Посіб. для учнів 11 класу. К., 1998 (у співавт.); Історична наука в Україні епохи класичного історизму (ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2005. 

Автор: В.М.Мордвінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи