ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Верба Ігор Володимирович

30.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1989 історичний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру (1994) та докт-ру (1998) ІУАД НАН України. У Київ. ун-ті старш. лаборант каф. політ. історії гуманіт. ф-тів (1989–90); асист. каф. історії України Київ. держ. пед. ін-ту (1990–91); наук. співроб., в. о. вч. секретаря (1994–95), старш. наук. співроб. відділу джерел історії України ХІХ – початку ХХ ст. (1998–2001) ІУАД НАН України. Одночасно доц. Слов’янського ун-ту (1995–96), доц. Нац. ун-ту «КМА» (1998–2001), з 2001 проф. каф. історії Росії історичного ф-ту Київ. ун-ту. Підготував та читає автор. курси: «Суспільно-політичний рух в Росії в другій половині ХІХ ст.», «Іван Грозний та його доба», «Історична думка в Росії ХІХ – початку ХХ ст.», «Новітня історіографія народів Росії», «Двірцеві перевороти в Росії у ХVІІІ ст.», «Дискусійні питання історії «Смути»«, «Актуальні питання сучасної історії Росії». Канд. дис. «Н.Д. Полонська-Василенко – історик та археограф» (1994), наук. кер. О.С. Рубльов; докт. дис. «Олександр Оглоблин та його внесок в українську історіографію 1920–1940-х років» (2000), наук. консультант д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П.С. Сохань. До сфери наук. інтересів входять укр. історіографія 1920–40-х, доба Гетьманщини. Чл. 2 спец. вч. рад по захисту докт. дис. Заст. голови спец. вч. ради Д 26.001.20. Під кер. В. захищено 8 канд та 2 докт. дис. Автор понад 350 наук. праць, у тому числі 9 монографій. Осн. праці: Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні. К., 1999; Михайло Грушевський. К., 2005 (у співавт.); Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко. Ніжин, 2008; Історик Кость Штеппа: людина, вчений, педагог. К., 2010 (у співав.); Володимир Іконніков – дослідник історії Росії. Ніжин, 2011 (у співавт.); Київська історико-економічна школа М.В.Довнар-Запольського. К., 2012 (у співавт.). Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. 

Автор: В. М. Мордвінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи