ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Храмова Світлана Іванівна

03.12.1947

Місце народження: м.Сталінабад Таджикської РСР, тепер м. Душанбе, Респ. Таджикистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила Дніпропетр. ун-т, асп-ру. Працювала на посаді доцент. в Дніпропетр. ун-ті. В Київ. ун-ті з 1980 – доцент. каф. історії російської літератури. 1989–94 була заст. декана філологічного ф-ту. Кандидат дис. «Поеми М.П.Огарьова та їх місце в розвитку російської ліро-епічної поезії XIX ст.» (1975), де вперше було розглянуто поеми емігрантського періоду. Читає курси лекцій з історії рос. л-ри XIX ст., історії рос. літ. критики, історії рос. літературознавства та спецкурси, пов’язані з творчістю Достоєвського, Тютчева, Фета, Вол. Соловйова, а також з проблемою синтезу мистец. у творч. доробку рос. літераторів, художників та композиторів XIX – XX ст. Осн. праці: Идейно-эстетическое своеобразие поэмы Н.Огарева «Исповедь лишнего человека» // Вестник КГУ. 1986. № 28; Творчість Т.Г. Шевченка в історико-літературній концепції М.П. Огарьова // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності. К., 1989; Своеобразие художественной организации повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи» // Русская литература. Исследования. Достоевский и ХХ век. К., 2000; Категории «прекрасное» и «добро» в оценке художественности формы литературного произведения // Русская литература. Исследования. Русская литература накануне третьего тысячелетия. К., 2002; Прошлое, настоящее и будущее украинской культуры в научных исследованиях и практической деятельности М.А.Максимовича // Русская литература. Исследования. К., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи