ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кононко Євгенія Миколаївна

04.12.1917- 12.06.1998

Місце народження: с. Космодем’янське Курськ. губ., тепер Орловськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1936 закінчила Ленінгр. педтехнікум ім. М.О.Некрасова, 1940 – Ленінгр. пед. ін-т ім. О.І.Герцена. 1940–41 працювала старш. викл. рос. л-ри і фольклору викл. ін-ту м. Льгова Курськ. обл. 1944–52 і 1954–59 – наук. співроб. музею-заповідника «Києво-Печерська Лавра». 1946–49 – асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1959–83: з 1960 – доцент. каф. історії російської літератури; 1978–80 – заст. декана філологічного ф-ту з вечір. і заочного навчання. Кандидат дис. «Публіцистичні тенденції в давньоруській літературі XI–XIII ст.» (1956). Читала курси: давньоруська л-ра і л-ра ХVІІІ ст., вела спецкурси і спецсемінари «Новаторство поезії Г.Р.Державіна», «Майстерність О.М.Радищева у «Подорожі з Петербургу до Москви», «Становлення реалізму в російській прозі ІІ половині XVIII ст.» Парторг, профорг, ветеран праці Київського ун-ту. Нагороджена численними грамотами та ректорськими подяками. Осн. праці: Женщина и религия. К., 1959; Патриотические мотивы в поэзии М.В.Ломоносова // Вісник КДУ. 1962. № 5; Крестьянская тема в творчестве М.В.Ломоносова // Вісник КДУ. 1966. № 8; Рукописи Г.Р.Державина в ЦНБ УССР // Русская литература. 1972. № 3; Из истории литературных отношений конца XVIII века // Вісник КДУ. 1978. № 20.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи