ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Копаниця Любов Миколаївна

01.11.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1974 закінчила відділення укр. та румун. мов і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1974: з 1982 – асист., старш. викл., доцент. каф. історії російської літератури; з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики. 2001 визнана кращим викл. філологічного ф-ту. Підготувала 3 кандидат наук, консультує докторантів. Сфера наук. інтересів: історія фольклористики та теорія фольклору, проблеми фольклоризму укр. л-ри; поетика укр. нар. пісні, її символіка, мотивна структура, ритуально-міфологічні засади формування та еволюції поетичного мислення, а також поетики рос. та укр. л-ри XVII–XVIIІ ст., зокрема творів Ф.Прокоповича, А.Кантеміра, М.Ломоносова. Заст. голови спец. вч. ради із захисту докт. дис. ІФ, працювала в експерт. раді ВАК України. Є чл. редколегії зб. наук. праць: «Література. Фольклор. Проблеми поетики». Автор понад 100 наук. праць, у т.ч. навч. посіб. «Поетика фольклорного тексту» (2002), «Пісенні жанри українського фольклору» (2004) та навч. програми з історії давньої рос. л-ри та рос. л-ри XVIII ст., укр. етнографії, слов’янського фольклору, етнології. Упорядник кн. 2 т. 4 «Історії української літератури» М.Грушевського (1994). Осн. праці: Метапонятійна модель української ліричної пісні (2000); Реміфологізація та ритуалізація в народній пісенності (1999); Основні знаки символічної моделі світу і пісні-вірші рукописних співаників XVII–XVIII ст. (2001); Міф і ритуал – невід’ємні коди культури (2002); «Вічні» теми та індивідуальні символи української літератури старших часів (2003); Поетичний текст в усній і книжній традиції. Питання поетики та художньої семантики. К., 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи