ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнієнко Оксана Олександрівна

15.12.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1990 закінчила філологічний ф-т КДПІ, Ін-т інозем. філології НПУ (2002), асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. З 1990 працювала на каф. рос. та заруб. літ-ри НПУ, з 2000 – доцент. У Київ. ун-ті працює з 2007 на каф. історії російської літератури ІФ. Кандидат дис. «Технологія втілення авторської самосвідомості у романах Ф.М.Достоєвського» (1996), докт. дис. «Ґенеза та трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття» (2007). Викладає нормат. курси «Історія російської літератури ХХ ст.», «Література російського зарубіжжя», «Література в динаміці культури», спецкурси «Міфопоетичні дослідження літератури», «Знаковий код російської літератури» та ін. Осн. напрями наук. діяльності: поетика рос. прози XIX– ХХ ст.; л-ра рос. еміграції. Чл. редколегії зб. наук. статей «Русская литература. Исследования». Автор понад 100 наук. праць у вітч. та заруб. фахових вид. Осн. праці: Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х годов ХХ века: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья. К., 2006; Функционирование приема «сновидений» в сюжетно-композиционной структуре романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и славянский мир. Винница, 1996; Парадигмы художественного мышления Д.Хармса и И.Иртеньева (К вопросу о типологической общности) // Русская литература. Исследования: Сб. научн. тр. Вып. IV. К., 2003; Символика природных объектов в контексте мифопоэтических традиций и христианских реминисценций в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. пр. Вип. XXIV. Херсон, 2004; Мифопоэтическая составляющая прозы Бориса Поплавского // Русский язык литература, культура в школе и вузе. К. 2007. №1(13).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи