ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кулінич Андрій Васильович

22.11.1921- 29.03.2007

Місце народження: с. Харківці, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1938 вступив на геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. На І курсі був призваний до лав Рад. Армії. З першого дня ВВВ до тяжкого поранення у 1944 перебував у діючій армії. Інвалід ВВВ. У жовт. 1944 поновив навчання в Київ. ун-ті на філологічний ф-ті. Після закінчення ун-ту (1949) навчався в асп-рі. В Київ. ун-ті з верес. 1952 – старщ. викл., доцент., професор. (1968–98), зав. каф. (1968–87) історії російської літератури. Кандидат дис. «А.Сурков. Проблемы творчества» (наук. кер. – акад. Білецький О.І., І опонент – акад. Рильський М.Т.) (1952); докт. дис. «Традиции и новаторство в русской поэзии 20-х годов» (наук. кер. – акад. Білецький О.І.) (1966). Зробив значний внесок у розвиток вітч. науки про л-ру. Читав заг. курси з історії рос. л-ри ХХ ст., спецкурси з проблем вивчення рос. поезії, творчості С.Єсеніна, О.Твардовського, В.Маяковського, М.Шолохова. Одним з перших розробив і почав викладати курс історії л-ри рос. еміграції. Досліджував історію східнослов’янських л-р ХХ ст., проблеми рос.-укр. літ. зв’язків. Автор численних підруч. та посіб. для студентів (История русской советской литературы (1917–1940): Учебник для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М., 1975; Литература русского зарубежья ХХ в.: Пособ. для студентов. К., 1998). Підготував 35 кандидат і 5 докторів наук. Нагороджений орденами: «Отечественной войны ІІ ст.» (1944); «Отечественной войны І ст.» (1985); та медалями: «За победу над Германией» (1945); «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (1965); «50 лет Вооруженным Силам СССР» (1968); «Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970); «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); «60 лет Вооруженным Силам СССР» (1978); «В память 1500-летия Киева» (1982); «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975); «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985); «70 лет Вооруженным Силам СССР» (1988); «Ветеран труда» (1990); «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1995); «Медаллю Жукова» (1998); відзнакою Президента України «Захиснику Вітчизни» (1999); нагрудним знаком Міністерства вищої освіти СРСР «За отличные успехи в работе» (1981); нагрудним знаком «Подяка Київського міського голови» (2001); почесною грамотою «За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (2001). Автор низки монографічних праць. Осн. праці: Очерки по истории русской советской поэзии 20-х годов. К., 1958; Русская советская поэзия 30-х годов. К., 1962; Олександр Твардовський. К., 1962; Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов. К., 1967; Михайло Шолохов. К., 1975. Л-ра: Учені вузів Української РСР. Довідник. К., 1968. С. 242–243; Табачник Д.В. Окриленність // Прапор комунізму. 20 верес. 1987; Бандура Г.О. Кулінич Андрій Васильович // УЛЕ. Т.3. К., 1995. С.93.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи