ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куземський Віктор Сергійович

12.07.1939

Місце народження: м. Сміла, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1963 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1974–77 – асп., 1977–82 – асист., 1982–87 – старш. викл., з 1987 – доцент. каф. історії російської літератури. Кандидат дис. «Поэтика современной советской повести о Великий Отечественной войне (конфликт, художественное время и пространство)» (1979). Читав курси з історії рос. л-ри ХХ ст., історії рос. критики, методики аналізу худ. твору, методики викладання л-ри в школі, спецкурси з питань вивчення поетики та стилістики рос. прози ХХ ст. Був відряджений до Сілезьського ун-ту у м. Катовіце (Польща) для читання лекцій з курсу історії рос. л-ри (1984–86). Зробив внесок у вивчення сучас. рос. прози про події ІІ світ. війни. Займався дослідженням методики викладання рос. та заруб. л-ри в школах і вузах України. Здобув премію-грант міжн. фонду «Відродження» за посіб. «Русская литература в творческих заданиях, вопросах и тестах» (К., 1992). Нагороджений медалями: «Відмінник освіти» (за роботу у фіз.-мат. школі-інтернаті при Київ. ун-ті) (1973); «Срібна відзнака за заслуги» (за працю у Сілезьському ун-ті) (1986); «Ветеран труда» (1990). Автор бл. 50 наук. праць. Осн. праці: Гуманистический пафос и поэтика современной прозы о войне // Проблемы войны и мира в литературе. К., 1992; Роман «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского. Графический анализ эпического произведения в школе // Русская литература. Исследования. Достоевский и ХХ век. К., 2000; Структура «Особлага» как генетический код тоталитаризма в рассказе А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Відродження. 1994. №9–10; Проблема авторства романа-эпопеи М.А.Шолохова «Тихий Дон» // Всесвітня література. 1996. №12.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи