ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кисельова Людмила Олександрівна

14.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1971 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1974–77: на умовах погодинної оплати; 1989–2003 – асист., доцент. каф. історії російської літератури. Кандидат дис. «Особливості художнього мислення новоселянських письменників (М.Клюєв, С.Кличков, О.Ширяєвець)» (1990). Викладала курси з історії рос. л-ри ХІХ-ХХ ст., спецкурси з методики міфопоетич. дослідження літ. твору, поетики л-ри Срібної доби, історії рос. поезії, творчості М.Клюєва, С.Єсеніна. Осн. напрями наук. діяльності: міфопоетичний метод дослідження літ. твору, міфопоетика рос. л-ри, компаративістика, рос.-укр. літ. зв’язки, клюєвознавство, єсенінознавство. Керувала спецсемінарами з міфопоетич. дослідження літ. твору, зініціювала видання 2 зб. наук. праць «Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації тексту» (1995, 1998). Створила НДЦ «Клюєвослов» (вивчення творчості М.Клюєва, С.Єсеніна, С.Кличкова та ін. новоселянських поетів). На базі центру створено міжн. інтернет-проект «Клюєвослов» (http://kluev.org.ua). Автор понад 60 наук. праць, з них бл. 40 – у наук. вид. Росії, Польщі, США. Осн. праці: Ритуально-міфологічний підхід до інтерпретації літературного тексту: Зб. наук. праць. К., 1995 (гол. ред.); Плач о Сергее Есенине Н.А.Клюева // Столетие Сергея Есенина. Есенинский сб. Вып. 3. М., 1997; Пламенеющая страница: О поэтике Николая Клюева. М., 2004; Зарубіжна література. К., 2004 (у співавт.); «Греховным миром не разгадан»: Н.Клюев: Вст. статья и научный аппарат // Напряжение памяти: Н.Клюев в воспоминаниях, дневниках, письмах современников. М., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи