ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маєвська Тетяна Петрівна

21.11.1928- 08.09.2003

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1953 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 1957–84 працювала у відділі рос. л-ри Ін-ту л-ри АН України. В Київ. ун-ті у 1980-ті – викладала на каф. історії російської літератури історію рос. л-ри ХІХ ст. З 1989 – професор. Ніжин. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя, з 2001 – професор. Херсон. держ. пед. ун-ту. Кандидат дис. «Идейно-художественные искания С.М.Степняка-Кравчинского» (1967), докт. дис. «Романтические тенденции в системе русского реализма 70–80-х гг. XIX века)» (1988). Коло наук. інтересів становили творча спадщина О.Пушкіна, М.Гоголя, С.Степняка-Кравчинського, Ф.Достоєвського, Н.Лєскова, В.Гаршина, А.Чехова, В.Брюсова, Д.Мережковського тощо, проблеми теорії поетичної прози та функціонування символіки у класич. літ. текстах. Активно працюючи до останніх днів свого життя підготувала до друку архів. рукопис акад. О.І.Білецького «Н.С.Лесков. Личность и творчество» і написала до нього передмову. Автор 3 монографій та численних статей. Осн. праці: Слово и подвиг. Жизнь и творчество С.М.Степняка-Кравчинского. К., 1968; Идеи и образы русского народнического романа (70–80-е гг. ХІХ в.) К., 1975; Романтические тенденции в русской прозе конца ХІХ в. К., 1978; Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи. К., 1982 (співавт.); Історія українсько-російських літературних зв’язків. К., 1987 (співавт.). Л-ра: Черняков М.В. В глубь проблемы // Радуга. 1976. № 6; Капустин В. Рец. на кн.: Маевская Т.П. Романтические тенденции в русской прозе ХІХ века // Радянське літературознавство. 1980. № 3; Українська літературна енциклопедія у 5 т. Т.3. К., 1995; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Сторінки історії. К., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи