ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мережинська Ганна Юріївна

29.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила Київ. ун-т, асп. В Київ. ун-ті з 1980 на каф. історії російської літератури, з 2002 – зав. каф. 1988–90 працювала в Даленському пед. ун-ті (КНР), де викладала курси рос. л-ри і рос. мови. Кандидат дис. «Мемуарно-автобіографічна проза 70-х років (проблематика і поетика)», докт. дис. «Русская проза 80–90-х годов ХХ века. Типология. Стадиальность развития» (2002). Викладає нормат. курси: «Історія російської літератури ХХ ст.», «Історія російської середньовічної літератури», «Сучасний літературний процес», «Література в контексті культури» та спецкурси, в яких висвітлюються проблеми типології рос. роману, специфіки сучас. худ. парадигми. Гол. ред. зб. наук. статей «Русская литература. Исследования». Нагороджена знаком «Відмінник народної освіти України». Осн. праці: Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80–90-х годов ХХ века: Монография. К., 2001; Російська постмодерна література кінця ХХ – початку ХХІ століття: знаковий код і стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози і драматургії): Монографія (у співавт.). Херсон, 2007; Російський літературний постмодернізм: Навчальний посібник. К, 2004; Російський літературний постмодернізм: Підручник. К., 2007; Развитие антитоталитарных идей в русской литературе (у співавт.). К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи