ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагорна Наталія Мефодіївна

30.11.1940

Місце народження: м. Кременчук Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1957–62 навчалась на філологічний ф-ті Київ. ун-ту, асп-рі (1968–71) на каф. історії російської літератури. В Київ. ун-ті: 1971–2000 на філологічний ф-ті на посадах асист., старш. викл., доцент. (з 1979) тієї ж каф; з 2001 – на посаді старш. наук. співроб. ІФ. 1974–76 – доцент. ІФ. Силезького ун-ту (м. Катовіце, Польща). Кандидат дис. «Поезія революційних народників періоду «Землі і волі» (1874–1876)» (1972). Запропонувала і вела наук. семінари та спецкурси з актуальних проблем типології, наратології, теорії та історії стилів. Автор навч. посіб., програм з історії рос. та заруб. л-ри для вузів та сер. навч. закладів. Автор численних праць з історії рос. л-ри ХІХ ст., творчості Некрасова, Тургенєва, Лєскова, Достоєвського, Л.Толстого, Гаршина, Чехова, укр.-рос. літ. зв’язків, шевченкознавства, компаративістики, наратології. Вч. секретар, голова наук.-метод. комісії при МОН України. Співавт. Держ. стандарту заг. сер. освіти в Україні (освітня галузь «Словесність»). Нагороджена Почесним дипломом тов-ва польс.-рад. дружби, медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці». Осн. праці: Російська демократична поезія ХІХ століття. К., 1984. Історія українсько-російських літературних зв’язків. К., 1987 (у співавт.). Der Kommentar zu Werken der Klassischen russischen Literatur // Die russischen Sprache in Bildung und Erziehung: Kollect. Monogr. Leipzig, 1983. Author, Narrator and Hero in Garshin’s Stories // Vsevolod Garshin at the turn of century: Collect. Monogr. Oxford, 2000; Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закл. К., 2004 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи