ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Таланчук (Мельниченко) Олена Михайлівна

31.08.1943- 29.10.2003

Місце народження: м. Кіров.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1967 закінчила філологічний ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1970 – 2003: викл. каф. теорії літератури, доцент. каф. історії російської літератури, професор.-співзасн. каф. фольклористики. 1992–2001 – засн. та кер. відділу фольклору, етнології та нац. культури НДІУ. 1980 захистила кандидат дис. «Русская лирическая поэзия середины ХІХ века и народно-поэтическое творчество (к проблеме освоения фольклорных традиций)», докт. дис. «Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення» (1999). Наук., метод., пед. діяльність була спрямована на розвиток фольклористичної науки та освіти в Україні. Вперше в Україні разом з Л.Дунаєвською започаткувала фахову підготовку спеціалістів у галузі фольклористики. Автор ряду нормат. та спец. курсів з важливих питань фольклористики: «Філосовська антропологія в контексті фольклористичних досліджень», «Українська народна космогонія», «Західно-східно-південнослов’янський фольклор», «Художня природа народної демонології в українські літературі». Чл. Спец. вченої ради для захисту докт. дис., чл. експерт. Ради ВАК України. Чл. ред. рад багатьох наук. видань: ж-лу «Українознавство», зб. «Література. Фольклор. Проблеми поетики» та ін. За плідну наук.-пед. роботу була відзначена Грамотою ВР України (2002). Лауреат премії ім. Олени Пчілки в галузі літературознавства та фольклористики (1992). Автор понад 100 наук. праць, серед яких особливе місце посідають підруч. з українознавства (Українознавство. Усна народна творчість, К., 1998, який визнано одним з найкращих у конкурсі програми «Відродження»); зб. тв. для дітей, зокрема, упор. тв. спадщина Олени Пчілки, Одарки Романової; хрестоматії з укр. фольклору (Українські народні думи та історичні пісні. К., 1990, Героїчний епос українського народу. К., 1993)) та «Історія української літератури» М.Грушевського, Т.4, (1994), серія статей про антропоморфні космогонічні моделі у фольклорі, монографія «Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення.» К., 1998. Осн. праці: Українознавство. Усна народна творчість. Навч.метод посібник для учнів та вчителів. К., 1998; Українські народні думи та історичні пісні. К., 1990; Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: Навч. посібник. К., 1993; Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. К., 1998; Сто найвідоміших образів української міфології. К., 2002.

Автор: Н.Салтовська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи