ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заярна Ірина Сергіївна

15.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1987 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру, докт-ру. У Київ. ун-ті з 1992: асист., доцент. (1998), професор. (2006) каф. історії російської літератури. Кандидат дис. «Особливості конфлікту в художньо-документальній прозі 1970 – 1980-х років» (1992), докт. дис. «Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в авангарді та постмодернізмі» (2005). Викладає нормат. курси «Історія російської літератури XVIII ст.», «Історія російської літератури XХ ст.», «Актуальні проблеми сучасної української русистики», спецкурси «Традиції бароко в російській поезії ХХ ст.», «Естетика російського авангарду», «Динаміка стилів та форм у російській поезії ХХ ст.» та ін. Досліджує рос. поезію та прозу ХХ ст., типологічні процеси в л-рах, зв’язки між л-рами. Працює у складі двох спец. вч. рад по захисту кандидат і докт. дис. при ІФ. Чл. редколегії зб. наук. статей «Русская литература. Исследования». Автор понад 70 наук. праць у вітч. та заруб. виданнях. Осн. праці: Литература русского зарубежья. Третья волна эмиграции: Учебное пособие. К., 2003 (у співавт.); Современная русская литература: Пособие для студентов университетов. К., 2003 (у співавт.); Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм: Монография. К., 2004; Эстетика русского авангарда в контексте традиций барокко: историко-генетический и типологический аспекты: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. К., 2007; Необарокко в русской поэзии второй половины ХХ столетия: динамика эстетических систем. Учебн. пособие. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи