ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії слов’ян кафедра Історії слов’ян кафедра

Існує з лютого 1967 під назвою «історії заруб. соціаліст. країн»; 1985 «історії соціаліст. країн Європи»; 1990 «історії західних та південних слов’ян»; 1996 «історії слов’ян». Каф. очолювали професори І.С.Дзюбко (1967–71), К.О.Джеджула (1972–88). З 1988 зав. каф. проф. В.І.Яровий. Створення каф. було обумовлене необхідністю підготовки фахівців з історії народів Цн. та Пд.-Сх. Європи, дослідження внеску та ролі слов’яноетнічної спільноти у розвитку людської цивілізації та забезпеченні зовнішньополіт. інтересів України. Проблематика іст. слов’янознавства традиційно займає чільне місце в навч. процесі та наук. дослідженнях у Київ. ун-ті. В різні часи тут працювали відомі вчені-славісти, як О.О.Котляревський, Т.Д.Флоринський, Ф.Я.Фортинський, В.Я.Яроцький, В.А.Жебокрицький, А.К.Мартиненко, А.Ф.Кізченко. Логічним наслідком розвитку іст. слов’янознавства на тлі геополітичної трансформації в Європі став процес поступового перепрофілювання спрямованості діяльності каф., викл. колектив якої здійснив перехід до етнорегіонального підходу у вивченні історії Болгарії, Боснії та Герцеговини, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, Чехії, Чорногорії та Хорватії. Каф. забезпечує викладання історії народів Цн-Сх та Пд-Сх Європи від найдавніших часів і середньовіччя до нової і новітньої доби в нормат. курсі «Історія західних та південних слов’ян» та близько 35 різноманітних спец. дисциплінах. Навч. процес повністю забезпечується підручниками, курсами лекцій та навч. посібниками. На каф. склалася система підготовки фахівців з всесвіт. історії по таких наук. напрямках: богемістика, балканістика та полоністика, в рамках яких ведуться історичні дослідження. Сформувалася наук. школа проф. В.І.Ярового, в межах якої викладачі, асп. та студ. здійснюються розвідки з історії слов’янських народів в контексті становлення й розвитку укр.-європ. стосунків. На каф. підготовлено 1 д-ра наук і 22 канд. наук. Каф. встановлені зв’язки та розгортається плідне наук. співробітництво з істориками-славістами Белград., Братислав., Білорус., Варшав., Краків., Софійського, Загреб., Москов. ун-тів та ун-тів у Подгориці (Чорногорія) та Скоп’є (Македонія). В межах співпраці здійснюються спільні дослідницькі проекти, організуються наук. конференції, стажування викладачів, а також обмін студ. асп. Колектив каф. складається з д-ра іст. наук, проф. В.І.Ярового та кандидат історичних наук, доц. О.С.Антонюка, І.В.Малацай, С.М.Мотрук, А.О.Руккаса, А.В.Шилової. Л-ра: Яровий В.І. Кафедра історії слов’ян // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. В.І.Яровий

Антонюк Олексій Сергійович

 • Останні зміни:
02.09.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичний наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчив історичний ф-т, 1990 – асп-ру каф. історії сусп. рухів і політ. партій Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політична робота більшовиків серед військ інтервентів на Україні в 1918–1920 рр.» (1991). Фахівець з новітньої історії Польщі та сусп.-політ. розвитку країн Цн.-Сх. Європи. Викладає нормат. курс «Історія західних і південних слов’ян» (нова доба), спецкурси з новітньої історії Польщі, нац. Відродження слов’янських народів Цн. та Пд.-Сх. Європи. Автор бл. 30 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Антонюк Сергій Матвійович

 • Останні зміни:
23.09.1926

Місце народження: с. Горбулів Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту (за фахом – історик-міжнародник, референт-перекладач), 1963–67 старш. викл. каф. історії КПРС, 1967–95 доц. каф. історії зх. та пд. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). 1972–74 заст. декана іст. ф-ту. Канд. дис. «Деятельность Польской Объединенной Рабочей Партии по развитию сельского хозяйства» (1962). Фахівець з історії політ. і соц.-екон. розвитку Польщі та рад.-польс. відносин. Викладав нормат. курс «Історія західних і південних слов’ян» (новітня доба), спец. курси з новітньої історії Польщі та ін. країн Цн. та Пд.-Сх. Європи.

Читати далі >Дзюбко Ілля Семенович

 • Останні зміни:
03.07.1922- 01.12.1998

Місце народження: с. Криковка Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту. Працював інструктором сектору ВУЗів та науки Київ. обкому КП(б) України. У Київ. ун-ті: з 1950 за сумісн. асист., з 1954 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму. Зав. відділом науки і вищих учбових закладів Київ. обкому КП(б)У (1956–60). 1955–61 за сумісн. викл., доц., проф. (1965). Заст. міністра вищої освіти УРСР (1960–67). У 1967–77 очолював новостворену каф. історії зарубіжних соц. країн (сучас. назва каф. історії слов'ян) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Значение опыта КПСС в борьбе Компартии Чехословакии за разрешение национального вопроса» (1955), докт. дис. «Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии» (1964). Учасник ВВв, нагороджений орденами Слави ІІІ ст., Трудового Червоного Прапора та медалями.

Читати далі >Ільюшин Ігор Іванович

 • Останні зміни:
23.04.1961

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1988 історичний ф-т, 1994 асп-ру каф. історії західних та південних слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті асист. (1995–98), доц. (1998–2003) каф. історії слов’ян. Викладав нормат. курс «Історія західних та південних слов’ян» (нова доба), спец. курси з нової та новітньої історії Польщі та інших країн Цн.-Сх. Європи. Канд. дис. «Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів Другої світової війни» (наук. кер. С.В.Кульчицький) (1995), докт. дис. «Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939–1945 рр.)» (2003). З 2003 доц. каф. історії, зав. каф. міжн. відносин Київ. славістичного ун-ту. Фахівець з новітньої історії Польщі та укр.-польс. взаємин. Автор бл. 60 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Малацай Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
18.10.1973

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1995 історичний ф-т, 1999 асп-ру каф. історії слов’ян Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1997 асист., з 2005 доц. каф. історії слов’ян. Викладає спецкурси з історії Словаччини. Канд. дис. «Словацький національно-політичний рух (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.)» (2003). Фахівець з нової історії сусп.-політ. та нац. рухів Словаччини та ін. країн Цн-Сх Європи.

Читати далі >Мирончук Віктор Данилович

 • Останні зміни:
04.04.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1965 історичний ф-т, 1973 асп-ру каф. нової та новітньої історії Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973–80 асист., старш. викл. каф. історії заруб. соціаліст. країн (сучас. назва каф. історії слов’ян). Канд. дис. «Восточная политика правительства Кисинджера (1966–1969 гг.)» (1973). Фахівець з проблем європ. безпеки та зовнішньої політики країн Цн.-Сх. Європи 1960–70-х.

Читати далі >Мотрук Світлана Миколаївна

 • Останні зміни:
25.01.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1985 історичний ф-т, 1988 асп-ру по каф. історії зх. та пд. слов’ян Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1989–95), доц. (1995) каф. історії слов’ян. Викладає нормат. курс «Історія західних та південних слов’ян (давні часи та середньовіччя)», спец. курси з історії християнізації Європи, гуситського руху, Чехії та ін. країн Цн.-Сх. Європи. Канд. дис. «Молодежное движение Чехословакии в 70-е – первой половине 80-х годов» (1992). Фахівець з історії Чехії (Чехословаччини), дисидентського руху, укр. діаспори.

Читати далі >Прокоф’єв В’ячеслав Іванович

 • Останні зміни:
30.11.1928- 01.01.2009

Місце народження: м. Пирятин Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1967–69 старш. інженер-економіст лаб. каф. історії заруб. соціаліст. країн, 1969–70 зав. лаб., 1970–88 старш. викл., доц. каф. історії заруб. соціаліст. країн Європи.

Читати далі >Руккас Андрій Олегович

 • Останні зміни:
24.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 історичний ф-т, 1998 асп-ру по каф. історії слов’ян Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1996 асист., з 2002 доц. каф. історії слов’ян.

Читати далі >Чепусов Андрій Тимофійович

 • Останні зміни:
05.03.1929

Місце народження: с. Водбуд Волгоград. обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1965 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–96 асист., старш. викл., доц. каф. історії зх. та пд. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян).

Читати далі >Шилова Алла Василівна

 • Останні зміни:
17.11.1973

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1995 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1998 асп-ру Ін-ту історії України НАН України. У Київ. ун-ті з 1999 асист., з 2004 доц. каф. історії слов’ян.

Читати далі >Шумило Віталій Павлович

 • Останні зміни:
04.07.1946

Місце народження: с. Нове Місто, Монастирищенського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 історичний ф-т, асп-ру по каф. історії соціаліст. країн з навчанням в 1977–79 в Ун-ті Яна Коменського (Братислава, Словаччина). У Київ. ун-ті: 1980–84 асист., старш. викл. каф. історії заруб. соціаліст. країн, 1991–97 доц. каф. історії слов’ян. У 1998-2011 старш. наук. співроб.

Читати далі >Яровий Валерій Іванович

 • Останні зміни:
23.08.1946

Місце народження: м. Калінінград, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 іст.-філол. ф-т Дніпропетр. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1982–88 старш. викл., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн, з 1988 зав. каф. історії слов’ян, 1997–99 заст. проректора з наук. роботи ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи