ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антонюк Сергій Матвійович

23.09.1926

Місце народження: с. Горбулів Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

1953 закінчив ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту (за фахом – історик-міжнародник, референт-перекладач), 1963–67 старш. викл. каф. історії КПРС, 1967–95 доц. каф. історії зх. та пд. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). 1972–74 заст. декана іст. ф-ту. Канд. дис. «Деятельность Польской Объединенной Рабочей Партии по развитию сельского хозяйства» (1962). Фахівець з історії політ. і соц.-екон. розвитку Польщі та рад.-польс. відносин. Викладав нормат. курс «Історія західних і південних слов’ян» (новітня доба), спец. курси з новітньої історії Польщі та ін. країн Цн. та Пд.-Сх. Європи. Нагороджений ювілейними медалями. Автор понад 60 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Участие польской молодежи в восстановлении народного хозяйства страны (1944–1949 гг.). Харьков, 1985; Советско-польское экономическое сотрудничество (1944–1949 гг.). Минск, 1988; Всесвітня історія. Країни Центральної та Південно-Східної Європи (1943–1993). К., 1993 (у співавт.); Історія новітнього часу країн Центральної та Південно-Східної Європи (1944–1994). Дніпропетровськ, 1995 (у співавт.); Pomoc Armii Radzieckiej w odbudovie polskiej gospodarki narodowej (1944–1945) // Z dziejow wspotpracy polskow, ukraincow i rosijan. Warszawa-Krakow, 1975. Арх.: Архів КНУТШ. 1995. спр.7–пвс.

Автор: В.І.Яровий

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи