ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дзюбко Ілля Семенович

03.07.1922- 01.12.1998

Місце народження: с. Криковка Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту. Працював інструктором сектору ВУЗів та науки Київ. обкому КП(б) України. У Київ. ун-ті: з 1950 за сумісн. асист., з 1954 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму. Зав. відділом науки і вищих учбових закладів Київ. обкому КП(б)У (1956–60). 1955–61 за сумісн. викл., доц., проф. (1965). Заст. міністра вищої освіти УРСР (1960–67). У 1967–77 очолював новостворену каф. історії зарубіжних соц. країн (сучас. назва каф. історії слов’ян) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Значение опыта КПСС в борьбе Компартии Чехословакии за разрешение национального вопроса» (1955), докт. дис. «Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии» (1964). Учасник ВВв, нагороджений орденами Слави ІІІ ст., Трудового Червоного Прапора та медалями. Осн. праці: Разрешение национального вопроса в народно–демократической Чехословакии. К., 1959; Чехословаччина на соціалістичному шляху. К., 1960; Чехословацкая республика в 1939 – 1962 гг. / Новейшая история (1939 – 1962). Ч. 3. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. К., 1963; Політологія: підручник для студ. вузів / І. С. Дзюбко [та ін.] ; за ред. І. С. Дзюбка, М. В. Левківського. 2-ге вид., виправ. і доп. К., 2001; Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. 2. вид., доопр. і доп. К., 2001. Л-ра: Ілля Семенович Дзюбко. Інформаційне видання / Упорядники: Д.Т.Лопаєва, І.Г.Оніщенко. К., 2000; Дука М.В. Дзюбко Ілля Семенович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1970–71. Спр. 28–пвс. 

Автор: М.В.Дука

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи