ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малацай Ірина Володимирівна

18.10.1973

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1995 історичний ф-т, 1999 асп-ру каф. історії слов’ян Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1997 асист., з 2005 доц. каф. історії слов’ян. Викладає нормативний курси «Історія західних та південних слов’ян (нова доба)», «Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (Албанія, Румунія, Угорщина)» та спецкурси з історії Словаччини «Династія Габсбургів в історії слов’янських народів», «Особливості словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.». Канд. дис. «Словацький національно-політичний рух (60-ті роки ХІХ ст. – 1914 р.)» (2003). Фахівець з нової історії сусп.-політ. та нац. рухів Словаччини та ін. країн Цн-Сх Європи. Автор 20 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Словацький національно-політичний рух на межі ХІХ – ХХ століть // Вопросы германской истории. Дніпропетровськ, 2002. (у співавт.); Словацький національно-визвольний рух під час Першої світової війни // Перша світова війна і слов’янські народи. К., 1998; Формування Словацької національної партії у 60-70-ті роки ХІХ ст. // Вісник Київ. ун-ту. Історія. 2007. Вип.89-90; Проведення угорським урядом «політики асиміляції» на словацьких землях у ХІХ ст. // Вісник Київ. славістичного університету. Історія. 2007. Вип.30; Історичні передумови активізації словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ ст. // Часопис української історії. К., 2007. Вип.6; Стан наукової розробки історії словацького національно-політичного руху др. пол. ХІХ ст. у історичній літературі // Вісник Київ. ун-ту. Історія. Вип.76; Науково-просвітницька діяльність глосистів у контексті словацького національного руху (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Ужгород. Наук. вісник Ужгородського університету. Історія. 2003. Вип.8; Діяльність Київського слов’янського комітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2010. Вип. 100; Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя): Навч. посібник. К., 2011 (у співавт.). 

Автор: В.І.Яровий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи