ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мотрук Світлана Миколаївна

25.01.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1985 історичний ф-т, 1988 асп-ру по каф. історії зх. та пд. слов’ян Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1989–95), доц. (1995) каф. історії слов’ян. Викладає нормат. курс «Історія західних та південних слов’ян (давні часи та середньовіччя)», спец. курси з історії християнізації Європи, гуситського руху, Чехії та ін. країн Цн.-Сх. Європи. Канд. дис. «Молодежное движение Чехословакии в 70-е – первой половине 80-х годов» (1992). Фахівець з історії Чехії (Чехословаччини), дисидентського руху, укр. діаспори. Автор понад 70 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (1943 – 1993 рр.). К.,1994 (у співавт.); Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографії в 90-х роках ХХ століття // Історія та історіографія в Європі. К., 2003. Вип.1-2; Чеська республіка / Країнознавство. К,, 2004. Ч.2; Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал. 2006. №5; Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років ХХ ст. // Наук. вісник Ужгородського університету. Історія. 2007. Вип.18; Громадсько-культурне життя чеських українців на поч. ХХІ ст. // Історичний журнал. 2009. № 5; Політичні кризи в Чехословаччині другої половини ХХ ст.: погляд із сьогодення // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2010. Вип. 19. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя): Навч. посібник. К., 2011 (у співав.); Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Чеської республіки:становлення та реалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. Вип. 109. 

Автор: В.І.Яровий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи