ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чиколіні Людмила Сергіївна

09.04.1917- 01.01.2003

Місце народження: с. Ютанівка Острогозького р-ну Воронез. обл. РРФСР., тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1937 Москов. міський пед. ін-т, 1940 асп-ру по каф. історії сер. віків Москов. держ. ун-ту. Упродовж 1943–45 декан іст. ф-ту, 23.02.1945 – 16.10.1945 зав. іст.-філол. відділенням, 1946–47 зав. каф. історії Коломенського держ. вчит. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1949–60 зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків, 1960–61 доц. каф., 1962–63 старш. наук. співроб., 1964–77 доц. каф., 1978–83 проф. каф. історії старод. світу та сер. віків. 1984 перейшла на роботу в Ін-т всесвіт. історії АН СРСР (м. Москва), зав. сектором історії сусп. думки. Канд. дис. «Социально-политические взгляды Томмазо Кампанеллы» (1946), докт. дис. «Идеи общности имуществ и социального равенства в Италии XVI – начала XVII вв.» (1977). Учений-медієвіст, досліджувала ґенезу утопічної думки в Італії XVI–XVII ст. Нагороджена медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «В пам’ять 800-річчя Москви», а також медаллю «Ян Амос Коменський». Автор бл. 50 наук. праць, відпов. ред. багатьох акад. зб. з історії світової культури. Осн. праці: Социально-политические идеи итальянского утописта XVI в. Л. Цуккало. 1973; Идея общности имущества и споры о Золотом веке в итальянской литературе XVI – начале XVII столетия / История социалистических учений. М., 1975; Социальная утопия в Италии. XVI – начало XVII в. М., 1980; Диалоги Лукиана и «Утопия» Мора в издании Джунти (1519) // Средние века. 1987, №50; Социальная утопия Италии XVI- XVII вв. в советской историографии / Италия в трудах советских историков. М., 1989; Эволюция политического строя Венецианской республики: Путь к олигархии / Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. Ч.1; Культура Возрождения ХVI века [відп. ред.]. М., 1997; Венеция на рубеже XVI-XVII вв. глазами современников: Джованни Ботеро / От Средних веков к Возрождению. Сб. СПб., 2003; «Придворный из Сессы» Агостино Нифо / Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. М., 2004. Л-ра: Казьмирчук Г.Д. Чиколіні Людмила Сергіївна / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1981. Спр.90-пвс. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи