ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горленко Володимир Федорович

21.11.1927- 11.06.2010

Місце народження: с. Вовна Шосткинського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1953 іст. ф-т Москов. держ. ун-ту, 1957 асп-ру Ін-ту етнографії та антропології ім. М.Миклухо-Маклая. У 1957–2006 м.н.с, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. ІМФЕ. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1967), в.о. доц. (1968–72) каф. стародавнього світу та сеедніх віків. Викладав курси етнографії України. Коло наук. інтересів – традиційна побутова культура українців, історія укр. етнографії. Канд. дис. (1964), докт дис. «Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины ХІХ ст.» (1991). Автор бл. 200 наук. публікацій. Похований на Лісовому кладовищі (м. Київ). Осн. праці: Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв’язків. К., 1964; Народна землеробська техніка українців. К., 1971 (у співавт.); Етнографія Києва і Київщини: традиції і сучасність. К., 1986; Становление украинской этнографии конца 18 – первой половины 19 ст. К., 1988; Історія української етнографії (ХІІ – сер. ХІХ ст.). К., 2005 (у співавт.); Українська етнологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. К., 2007 (у співавт.) Арх.: Архів КНУТШ. 1972. Спр. 17–пвс. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи