ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крижановський Олег Прокопович

03.01.1944- 18.02.2010

Місце народження: с. Червона Слобідка Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1970 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1970: асист. (1970–73), старш. викл. (1974–78), доц. (1979–88), зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків (1989). Читав лекційний курс з Історії Стародавн. Сходу, спец. курси: Культура Близького Сходу в давнину, Культура Стародавньої Індії та Китаю, Церква в Україні в контексті церковно-реліг. життя середньовічної Європи, історія єгиптології. Канд. дис. «Инвентарная реформа 1847–1848 гг. в Волынской губернии» (1970), докт. дис. «Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України. XVIII – перша половина ХІХ ст.» (1992). Вчений-славіст, історик церкви. Досліджував соц.-екон. історію Правобережної України XVIII – першої пол. XIX ст., церковне життя на Правобережжі. Голова комісії з історії Наук.-метод. ради МО України, чл. Експертної ради з іст. наук ВАК України. Відмінник освіти України. Засл. працівник освіти України (2009). Почесний доктор НАН України (2009). Автор бл. 100 наук. праць. Осн. праці: Церква в соціально-економічному розвитку Правобережної України. XVIII – перша половина XIX ст. 1991; Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Кн. 3. Кінець XVI – середина XIX ст. К., 1994 (у співавт.); Історія Стародавнього Сходу: Курс лекцій. К., 1996; Історія Стародавнього Сходу: Підручник для вузів. К., 2000, 2002, 2006; Історія середніх віків: Підручник для 7 класу. К. 1998, 2001, 2007 (у співавт.); Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського середньовіччя: Курс лекцій. К., 2004, 2006 (у співавт.). Л-ра: Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців: історіографія, бібліографія, матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993; Сердюк В. Жрець стародавньої історії // Вечірній Київ. 22 травня 1996; Комаренко Т. Крижанівський Олег Прокопович // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «українські історики». Вип.2. Ч.1. К.; Львів, 2003; Казьмирчук Г.Д. Крижанівський Олег Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Крижанівський Олег Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Т.2. К., 2006; Крижанівський Олег Прокопович [Некролог] // Київський університет. 2010. №4(2152). 

Автор: М.О.Рудь

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи