ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маркіна Валентина Олексіївна

24.12.1910- 24.07.1990

Місце народження: с. Теплівка, Пирятинського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1937 Москов. держ. пед. ін-т, 1945 асп-ру по каф. історії середніх віків Москов. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1945: старш. викл. (1945–47), доц. (1948–61), зав. (1961–84), проф. (1984–90) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала нормат. курс з історії середніх віків, спец. курси: «Культура раннього і розвинутого середньовіччя країн Зах. Європи (V–XV ст.)», «Відображення іст. дійсності у мистецтві країн Зх. Європи у ХVІ–XVІІ ст.». Канд. дис. «Французская деревня Шампани по наказам в Генеральные штаты 1789 г.» (1947), докт. дис. «Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины ХVIII столетия» (1962). Вчений-славіст. Досліджувала соц.-екон. розвиток Правобережної України у XVIII ст. Чл. спец. вч. ради по захисту докт. та канд. дис., чл. ред. колегій фахових іст. часописів. Активний учасник наук. конференцій та симпозіумів з аграрної історії. Чл. автор. коллективу «Історії Української РСР» у 8 тт. Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора, медалями, почесною грамотою Президії ВР УРСР. Автор понад 70 наук. праць. Осн. праці: Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII века. К., 1961; Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII – 60-е годы XVIII. К., 1971; Социальная структура деревни Правобережной Украины в ХVІІІ –начале XІХ в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1966. Таллинн, 1971; Феодальная собственность на землю на Правобережной Украине (с конца ХVІІ – до 60-х гг. XVІІІ в.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1969. К., 1979; Основные черты разложения феодализма Восточной Европы (на материалах Правобережной Украины второй половины XVІІІ в.) // Аграрная история эпохи феодализма. Ижевск, 1983. Л-ра: РЕІУ. Т.3. К., 1971; Историки-слависты СССР: био-библиографический словарь-справочник. М., 1981; Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців. Історіографія, бібліографія, матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993; Шевченко Л.В. Маркіна Валентина Олексіївна / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Маркіна Валентина Олексіївна: штрихи до портрету історика. К., 2006. Арх.: Архів КНУТШ. 1990. Спр.54-пвс. 

Автор: М.О.Рудь

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи