ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мелащенко Михайло Данилович

18.11.1922- 19.01.1984

Місце народження: с. Ченчики, Холменського, тепер Корюківського району, Чернігівської області.
Остання займана посада: старший викладач.

Закінчив 1946 історичний ф-т, 1949 асп-ру каф. археології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1949 на посаді старш. викл. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читав нормат. курси: «Історія стародавн. Сходу», «Історія первісного суспільства», «Історія Греції та Риму», спец. курси «Проблеми родової організації в радянській історичній науці», «Основні проблеми історії первісного суспільства в сучасній історіографії». Лекції відзначалися широтою ерудиції лектора та образністю, збираючи переповнені студ. лекційні аудиторії. Співупорядник «Хрестоматії з історії стародавн. світу» (1974). Осн. праці: Оборонні споруди Ольвії як історичне джерело. Тези докладів наук. конференції Київ. університету. К., 1956. В.М.Мордвінцев, М.О.Рудь Мельник Василь Якович (16.01.1948, Чіатура, Грузія), кандидат історичних наук, доц. Закінчив 1979 історичний ф-т Київ. Ун-ту. Викладав на фізичному та геологічному ф-тах. З 1990 асист., з 1992 доц. каф. політ. історії природн. ф-тів, з 1994 доц. Каф. Української історії та етнополітики. 1994 перейшов до МЗС України. Канд. Дис. «Діяльність партійних організацій наукових закладів України по прискоренню НТП (1971-1975 рр.)» (1987). Арх.: Архів КНУТШ. 1994. Спр.81-пвс. 

Автор: Л.В.Іваницька

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи