ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мухіна Зінаїда Іванівна

22.09.1930- 30.12.2001

Місце народження: с. Іванівка Рильського району Курської області, РФ .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1953 історичний ф-т, 1956 асп-ру по каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1956–94: 1956–64 старш. викл., доц. (1965) каф. історії стародавн. світу та середніх віків. Канд. дис. «Положение польских крестьян в XVI веке (по материалам Малой и Великой Польши)» (1962). Історик-славіст, досліджувала історію польс. селянства XVI–XVIII ст. Читала лекційні курси з історії первісного суспільства, історії стародавньої Греції та Риму, історії середніх віків, а також спецкурси: «Класова боротьба у Римській державі», «Проблеми станової монархії у країнах Західної Європи», «Лицарство у середньовічній Європі». Автор бл. 20 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Становище польських селян у другій половині XVI ст. (На матеріалах Малої та Великої Польщі) / Питання історії та культури слов’ян. Ч.1. К., 1963; Становище польських селян у королівських землях у другій половині XVIII ст. (на матеріалах Краківського воєводства) // Вісник КДУ. Історичні науки. 1981; Зміни у становищі польських селян у маєтках короля у другій половині XVIII ст. (на матеріалах Сандомирського воєводства) // Вісник КДУ. Історичні науки. 1982. Вип. 24; Хрестоматія з історії стародавн. світу. К., 1974 (співупорядник). Арх.: Архів КНУТШ. 1994. Спр.84-пвс. 

Автор: М.О.Рудь

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи