ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубель Вадим Анатолійович

19.06.1966

Місце народження: м. Уфа, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1990 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1990–94 асист., 1995–99 доц., з 2000 проф. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читає лекц. курси: «Історія середньовічного Сходу», «Типологія та динаміка цивілізацій», «Історія цивілізацій Доколумбової Америки», спец. курси: «Класичне історіописання традиційного Сходу», «Культура середньовічного Сходу». Канд. дис. «Політико-історичні концепції середньовічної Японії ХІІІ – першої половини ХIV ст.» (1993), докт. дис. «Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина І тис. до н.е. – ХIV ст. н.е.)» (1999). Сходознавець, досліджує розвиток япон. та ін. традиційних цивілізацій Сходу, цивілізацій Доколумбової Америки. Учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій у Чл. Експертної ради з іст. наук ВАК України (2000–04), Вч. ради Ін-ту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, спец. рад по захисту канд. та докт. дис. Д 26.001.01; Д 26.001.29; Д 26.174.01. Автор понад 80 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. К., 1997; Історія Середньовічного Сходу: Курс лекцій. К., 1997; Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія. К., 2000, 2002; Історія середньовічного Сходу: Підручник для вузів. К., 2002; Shevchenko Olga. The stories of bygone years / Edited by V.A.Rubel: Manual for post-graduates and students of Humanities. Kyiv, 2003; Історія цивілізацій Доколумбової Америки. К., 2005; Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX ст.). К., 2007. Л-ра: Japanese Studies in Europe: In 2 vol. Tokyo, 1999. Vol.1; Казьмирчук Г.Д., Крижанівський О.П. Рубель Вадим Анатолійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. Г.Д. Казьмирчука. К., 2004.; Япония // Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: підручник. – Вид. 4-е, стереотип. – К., 2009; Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX – друга третина XX ст.): навч. посіб. – К., 2010 (у співавт.); Історія Середньовічного Сходу: Тематична хрестоматія: Навч. посібник. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – К., 2011. 

Автор: О.П.Крижанівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи