ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рудь Микола Олексійович

07.05.1958

Місце народження: с. Халепці Лубен. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1980 історичний ф-т, 1984 асп-ру по каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. У Київ. унті: 1984–90 асист., з 1990 доц. каф. історії стародавн. світу та середніх віків. Заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи (1989–90); вч. секретар спец. ради по захисту докт. дис. Д.068.18.06. при Київ. ун-ті (1990–95). Читає лекц. курс з історії середніх віків, спецкурси: «Культура країн Західної Європи у середні віки», «Етнодемографічні процеси у країнах Західної Європи у середні віки», «Полабсько-прибалтійські слов’яни і слов’яно-німецькі відносини у середні віки». Канд. дис. «Генезис і соціально-економічний розвиток міст у полабсько-прибалтійських слов’ян у Х – ХІІ ст.» (1985). Історик-медієвіст. Досліджує історію полабсько-прибалтійських слов’ян IX-XII ст. та історію медієвістики в Україні у ХІХ – ХХ ст. 1995, 1999 проходив наук. стажування у Варшав. ун-ті та Ін-ті історії Польс. АН. Автор понад 50 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: До питання про генезис міст у полабсько-прибалтійських слов’ян в епоху раннього середньовіччя // Вісник КДУ. Серія: Історія. 1990. Вип. 32; Торгівля у полабсько-прибалтійських слов’ян у ІХ – ХІІ ст. // Там само. 1998. Вип. 39; Містотворчий процес на Західному Помор’ї у ІХ – ХІІ ст. та його особливості // Там само. 2001. Вип. 53; Полабські слов’яни і німці наприкінці Х ст. // Етнічна історія народів Європи. 2003. Вип.15; Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / Навч. посібник. К., 2005.; Внесок Л.С.Чіколіні у дослідження суспільної думки ранньомодерної Італії // Університет. – К., 2009; Заселення слов’янами території Полаб’я та їх етнокультурний розвиток у VI –VIII ст. // Історичний журнал. – 2010. – № 1-3; Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур // Східний світ. – 2010. – № 4; Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів, що спеціалізуються по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків. – К., 2011; Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. – К., 2011; Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V – Х ст. // Етнічна історія народів Європи. – К., 2011. – Вип. 34.  

Автор: О.П.Крижанівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи