ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шиловцева Валентина Семенівна

06.07.1929

Місце народження: с. Грунь Охтир. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1953 іст. ф-т Харків. держ. ун-ту, 1962 асп-ру (наук. кер. проф. К.Е.Гріневич). У Київ. ун-ті 1975–94: доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала курс з історії Стародавньої Греції та Риму, спец. курси: «Історіографія античної історії», «Джерелознавство античної історії», «Походження християнства та його рання історія». Доц. Ніжин. пед. ун-ту (1991–98). Канд. дис. «Проблема кризиса и падения Римской республики в русской историографии эпохи разложения феодально-крепостнических отношений и развития капитализма (вторая половина XVIII – XIX в.)» (1970). 1980–90 вч. секретар спеціалізованої ради по захисту докт. дис. іст. ф-ту ун-ту. Вчений-історіограф. Досліджує рос. та укр. історіографію античної історії. Учасник всесоюз. та всеукр. конференцій істориків-античників. Автор понад 50 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Російські революційні демократи про кризу і падіння Рим. республіки // Вісник Харківського університету. Серія історії. Х., 1966. Вип.2; Проблема кризи і падіння Рим. республіки в російській історіографії першої чверті ХІХ ст. // Питання історії народів СРСР. 1969. Вип.6; Изучение древней истории в Харьковском государственном университете им. А.М.Горького в 1950-1970 годах // Вестник древней истории. 1982. №1; Деякі питання історії стародавнього Риму у висвітленні М.Н.Петрова // Вісник КДУ. Історичні науки. 1982. Вип.24. Л-ра: Преподаватели исторического факультета Харьковского госуниверситета (1933-1991 гг.): Материалы к биографическому словарю. Х., 1992; Бібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 2. Історики. Ч. 2. Х., 2001. Арх.: Архів КНУТШ. 1994. Спр.142-пвс. 

Автор: М.О.Рудь

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи