ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ставнюк Віктор Володимирович

03.10.1956

Місце народження: с. Жван Мурованокуриловец. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1982 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1987 асп-ру по каф. історії стародавн. світу Москов. держ. ун-ту. 1982–84 та 1987–93 асист., ст. викл., доц. каф. всесвіт. історії Полтав. держ. пед. ін.-ту ім. В.Г.Короленка; 1996–2008 старш. наук. співроб. відділу укр.-грец. зв’язків при Ін-ті історії України НАН України. У Київ. ун-ті: доц. (1993), проф. (2008), зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків (з 2010). Читає нормат. курс «Історія стародавньої Греції та Риму», спец. курси «Методика роботи з давньогрецькими джерелами», «Сусп.-політ. думка за доби еллінізму», «Проблема античного поліса», «Основи рим. цивіл. права», «Біблія як іст. джерело», «Історіографія античної історії», «Античні колонії Пн. Причорномор’я», викладає давньогрец. та лат. мови. Канд. дис. «Общественно-политическая деятельность Фемистокла» (1988), докт дис. «Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла)» (2006). Досліджує громад.-політ. думку й сусп.-політ. процеси в стародавній Греції та Римі, античну спадщину в укр. дух. культурі. Секретар Вченої ради іст. ф-ту (з 2001). Чл. наук.-метод. комісії із всесвіт. історії при МОН України. Чл. Експерт. Ради з іст. наук ВАК України (з 2008), чл. спец. вч. ради Д 26.001.01. Відмінник освіти України (1994). Автор понад 50 наук. праць, наук. ред. кількох монографій і наук. перекладів. Осн. праці: Арістотель. Нікомахова етика / Пер. з давньогрец., коментарі, післямова, додатки В.В. Ставнюка. К., 2002; Латинська мова: Практикум. К., 2002; The Formation of Poleis’ Structure in Attica and «Synoikismos of Theseus» / Praktika. Materials of XI Congress of the Societies of Classical Studies. Kavalla (Greece) 1999. V. 2. Athena, 2002; Доля античної спадщини в Україні: Античні студії і формування історико-філософських поглядів Михайла Драгоманова // УІЖ. 1998. №6; Фемістокл і Афіни: діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса. К., 2004; Становлення афінського полісу. Монографія. К., 2005; Історія села Круподеринці. Полтава, 2009 (у співав.).

Автор: О.П.Крижанівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи