ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дергач Дмитро Валерійович

15.02.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

2007 закінчив ІФ. 2007–09 асп., з 2009 асист. каф. історії та стилістики української мови ІФ. Кандидат дис. «Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів» (2010). Викладає курси «Стилістика та культура української мови», «Українська наукова мова», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», «Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві», «Історія українського мовознавства». Автор наук. праць із функціональної лінгвістики, стилістики, ономастики. Осн. праці: Словник онімів українських мас-медіа. К., 2009; Статус деривації в аспекті динаміки недійної онімної парадигми // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. 19. 2009; Оніми як об’єкт лінгвістичного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 25. Ч.1. 2009; Функціональні параметри власних назв у стилі масової інформації // Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 12. 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи