ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевченко Лариса Іванівна

10.08.1949

Місце народження: м. Большаково Калінінград. обл., Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1972 закінчила Київ. ун-т, асп-ру і докт-ру ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: асист., доцент., професор. (2003), з 1997 – зав. каф. історії української мови, з 2009 – каф. історії та стилістики української мови. 1982–84 – викл. укр. та рос. мови ун-ту «Университет Париж VIII Венсенн – Сен-Дени». Докт. дис. «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія» (2002). Викладає курси: «Стилістика і культура української мови», «Історія українського мовознавства», «Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві», «Мовні стилі як феномен національної культури», «Проблеми інтелектуалізації української літературної мови», «Історія стилів української мови», «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики» та ін. Фахівець у галузі теорії, філософії та історії літ. мови, слов’янського мовознавства, термінознавства, функціональної стилістики, методики викладання укр. мови. Відп. ред. ВАКівського період. видання книжкового типу «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», вип. 1–20. Заст. Голови Укр. комітету славістів. Чл. спец. вчен. рад по захисту докт. та кандидат дис. і Ін-ті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. Та в ІФ Київ. ун-ту. Експерт із питань інтелект. власності Нац. ТПП. Чл. редколегій наук. видань «Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», «Мовознавство», «Мовні і концептуальні картини світу» та ін. Заслуж. діяч науки і техніки України (2008). Автор понад 150 наук. праць, програм, тестів і метод. матеріалів. Осн. праці: Слов’янські мови і сучасний світ / Відп. ред. К., 2000 (у співавт.); Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу. К., 2001; Стилістика української літературної мови. Функціональна діагностика тексту. К., 2004 (у співавт.); Стилістика української літературної мови: тести, завдання, вправи. Вид.2. К., 2004 (у співавт.); Сучасний орфографічний словник: З граматичними коментарями. К., 2008 (у співавт.); Англо-український словник міжнародного порівняльного і європейського права. К., 2010 (ред.) (у співавт.). Л-ра: Єрмоленко С.Я. Шевченко Лариса Іванівна. Українська мова: Енциклопедія. Вид. 2-е. К., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи