ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки кафедра Історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки кафедра

Спершу діяла на іст. ф-ті, потім – на ф-ті міжн. відн. та міжн. права, пізніше УІМВ. Перша назва каф.: Історії та права країн Азії, Африки та Лат. Америки, пізніше (з 1978) Історії країн Азії, Африки та Лат. Америки. Зав. каф. були проф. А.О. Джеджула, проф. В.І. Сапожніков, доц. В.І. Волковинський, проф. В.В. Пащук, проф. В.П. Кириченко. На каф. працювали досвідчені педагоги – професори З.А. Єнольський, Б.І. Гуменюк, В.П. Кириченко, Ю.Г. Матвєєв, С.О. Шергін, доценти Г.К. Дмитрієва, А.Г. Зибіна, Л.Я. Зрєзарцева, П.Ф. Кирпенко, І.Д. Коміренко, О.М. Купчишин, О.М. Левіщенко, М.С. Хмельницький. Викладачами каф. проводились дослідження та читались норм. та спец. курси за напрямами: правознавство країн Азії, Африки та Лат. Америки, історія та зовн. політика країн Азії Африки та Лат. Америки, історія визв. рухів і боротьби країн Азії, Африки та Лат. Америки за незалежність. Були підготовлені і видані посібники та монографії: Новая история стран Азии и Африки. К., 1980. Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинської Америки за незалежність і суверенітет. К., 1983; Пащук В.В.Латинская Америка: сражающийся континент. К., 1987; Нова та новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки. К., 1988.; Гуменюк Б.І.Горизонти «третього світу». К., 1990. Каф. посідала особливе місце у структурі ф-ту. Враховуючи те, що переважну більшість студ. загалу складали представники саме цих континентів, роль каф. в архітектоніці загальної навч. програми студентів-міжнародників була дуже важливою. У 1994 каф. перереформовано, викладачів переведено на інші каф. в межах ІМВ. Нині викладання предметів, які читалися викладачами каф., забезпечується каф. міжн. відносин та зовн. політики, країнознавства та відповідними кафедрами права цих регіонів. А.Г. Гуменюк

Буряк Сергій Борисович

 • Останні зміни:
03.02.1947- 06.03.2012

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Деятельность африканских государств в Организации Объединённых Наций (1958–1970 гг.)» (1973). У Київ. ун-ті: 1973-74 асист., з 1979 старш. викл., 1986-90 доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин і міжн. права. Співроб. секретаріату ООН (1974-79).

Читати далі >Гайдуков Леонід Федорович

 • Останні зміни:
20.02.1937

Місце народження: с. Шульгінка Старобільського району, Луганська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1965 аспірант, старш. викл., з 1975 доц., з 1985 проф. іст. ф-ту Київ. ун-ту. 1992-2006 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ Київ. ун-ту, 1998-2001 зав. цієї каф. і голова Спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». З 2006 – проф. каф. міжн. відносин та зовн. політики Київ. славістичного ун-ту.

Читати далі >Гуменюк Алла Германівна

 • Останні зміни:
04.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 1994 іст. факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1987 лаборант каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права, ст. лаборант навч. відділу ІМВ. Канд. дис. «Роль ООН у врегулюванні конфлікту на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.)» (2000). З 2001 мол. наук. співроб., з 2010 наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Гуменюк Борис Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1953

Місце народження: смт Муровані Курилівці, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль и место цветного населения среди сил протеста ЮАР» (1980), докт. дис. «Проблеми подолання відсталості колишніми колоніальними країнами» (1994). У Київ. ун-ті: 1979-94 асист., доц. (1985) каф. історії та зовн. політики країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права, заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права (1986-88); заступ. дир-ра ІМВ (1989-90).

Читати далі >Дергачов Олександр Петрович

 • Останні зміни:
03.11.1951

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин й міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Деятельность Организации африканского единства в урегулировании территориально-пограничных проблем в Африке» (1984). У Київ. ун-ті: 1983 – 94 – асист., старш. викл., доц. каф. історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки і Латинської Америки. У 1992-94 заступник дир-ра ІМВ з наук. роботи.

Читати далі >Дмитрієва Галина Кирилівна

 • Останні зміни:
09.01.1940

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1964 юрид. ф-т Ленінград. Держ. ун-ту ім. А. А. Жданова, 1969 асп-ру юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правовий захист політичних і трудових прав жінок» (1970), докт. дис. «Взаємодія моралі і міжнародного права» (1990). Працювала адвокатом Київ. колегії адвокатів (1964-66). У Київ. ун-ті: 1969-74 ас., старш. викл., 1974-88 доц. каф. міжн. права і інозем. законодавства, 1974-76 доц. каф. міжн. права, 1976-84 доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1984-86 доц. каф. цивільн. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, 1986-88 доц. каф. міжн. права та порівняльн. правознавства ІМВ.

Читати далі >Зибіна Ганна Григорівна

 • Останні зміни:
03.02.1929- 07.11.1999

Місце народження: с. Ново-Георгієвськ Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1950 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика Англии в Ираке после второй мировой войны, 1945-1959 гг.» У Київ. ун-ті: 1972–93 доц. каф. історії країн Азії, Африки і Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Зрезарцева Лілія Яківна

 • Останні зміни:
19.01.1936

Місце народження: м. Камбурлеєво, Очаківського району Миколаївна області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних .
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 історико-філософ. ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру іст. ф-у Київ ун-ту. Канд. дис. «Участие Украинской ССР в советско-венгерском сотрудничестве в области культуры и образования (1945-1970 гг.)» (1971). Працювала: лектор-методист історико-краєзнавчої секції Київ. тов-ва «Знання» (1959-64), ст. референт відділу соц. країн Українського тов-ва дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами (1964-68). У Київ. ун-ті: 1971-78 викл., асист., старш. викл., доц. каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжнародних відносин і міжнародного права.

Читати далі >Кирпенко Павло Федорович

 • Останні зміни:
25.01.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 Моск. держ. ін-т міжн. відносин. Канд. дис. «Соціально-економічний розвиток Афганістану в роки двох п’ятирічок» (1969). У Київ. ун-ті: 1962-2001 асист., доц. каф. нов. та новіт. історії іст. ф-ту; доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права та доц. каф. порівняльн. політології та регіонознавства ІМВ. Займався вивченням і викладанням історії країн Азії й Африки, зовн. політики держав Африки, досліджував проблеми сучас. соц.-екон. та політ. розвитку Афганістану. Радник Посольства СРСР у Афганістані (1978-81).

Читати далі >Коміренко Іван Данилович

 • Останні зміни:
19.11.1939- 17.11.2013

Місце народження: с. Рижанівка Звенигородського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов, 1975 асп-ру Київ. ун-ту на ф-ті міжн. відносин і міжн. права. Канд. дис. «Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после Второй мировой войны (1946-1975 гг.)» (1975). У Київ. Ун-ті: з 1969 викл., старш. викл., з 1987 доц. каф. історії і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1995-2005 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. Заст. декана ф-ту міжн. відносин і міжн. права: у 1976-79 та 1981-82 з виховної, у 1988-90 з навч. роботи.

Читати далі >Левищенко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
10.05.1949- 08.08.1989

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. «Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики» (1984). Вчене звання доц. отримав 1986. У Київ. ун-ті: 1976-88 асист., доц. каф. іст. країн Азії, Африки і Лат. Америки.

Читати далі >Пащук Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
20.10.1945- 06.04.2005

Місце народження: с. Бистрівка Ружинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1971), асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1974). Канд. дис «Внешняя политика Республики Куба и межамериканские отношения (1959-1964)», докт. дис. «Становление и развитие внешней политики республики Куба (1959-1986)» (1986). У Київ. ун-ті: 1977-84 ст. викладач, доц. каф. іст. міжн. відносин і зовн. політики СРСР, 1984-94 зав. к-ри історії і зовнішньої політики країн Азії, Африки і Латинської Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права У 1990-94 дир. ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Сапожніков Валентин Іванович

 • Останні зміни:
22.01.1926

Місце народження: с. Бабинці Погребищенського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 1952 асп-ру Сектору держави і права АН УРСР. Працював: з 1952 Заступ. Ген. Секретаря ООН, з 1966 Спец. помічником Ген. Секретаря ООН з юрид. питань. У Київ. ун-ті: 1972-79 проф., зав. каф. історії, держави і права Країн Азії, Африки та Лат. Америки, Київ. ун-ту.

Читати далі >Скороход Юрій Степанович

 • Останні зміни:
10.11.1955

Місце народження: м.Малин Житомирської обласіт.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т КДПІ ім. О.М. Горького (1979). Канд. дисертація «Политика США на Ближнем Востоке в 1981-1984 гг. (ливанский аспект)» (1989), докт. дис. «Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту» (2003). У Київ. ун-ті: з 1990 викладач, з 1993 доц. каф. історії і зовн. політики країн Азії, Африки і Лат. Америки, з 1995 доц., з 2005 проф. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Хмельницький Микола Сергійович

 • Останні зміни:
01.07.1948

Місце народження: с. Радалівка, Велико-Кринківського району, Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1972 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1978 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Канд. дис. «Політика США щодо Південно-Африканської Республіки 1961-1976 рр.» (1978). У Київ. ун-ті: 1978-92 старш. викл., доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Хоменко Григорій Дмитрович

 • Останні зміни:
15.04.1959

Місце народження: с. Шуляки, Козелецького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політика країн Латинської Америки в ООН з проблем миру і безпеки у 1980-і роки» (1991). У Київ. ун-ті: 1987-92 асист., старш. викл. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки (див. каф. історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки).

Читати далі >Щітка Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
24.12.1949- 16.12.1994

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 вище прикорд. Командне училище КДБ при Раді Міністрів СРСР, 1976 іст. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру АН УРСР. Канд. дис. проблем рад.-в’єтнам. відносин (1988).З 1976 лаборант, старш. лаборант, зав. кабінетом, з 1978 викл., 1988-89 старш. викл. каф. іст. КПРС КПІ. У Київ. ун-ті: 1990–94 доц. каф. історії Азії, Африки і Лат. Америки спершу іст. ф-ту, потім УІМВ. Викладав на іст. ф-ті та ф-ті міжн. відносин і міжн. права, потім УІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи